Hyvinvointia ja Palveluita

Hyvinvointia ja Palveluita -hankkeessa kartoitettiin mukana olleiden 17 pilottikylän palvelutarpeita, muokattiin kylien asukkaiden asennetta hyvinvointipalveluiden tarjoamista ja käyttämistä kohtaan sekä suunniteltiin kyläkohtaisia palvelumalleja.  Hanke lisäsi myös kylien ja kuntien välistä yhteistyötä.

Hanke on päättynyt ( Hankkeen loppuraportti )

Hankkeen sponsorit