Parasta Kylissä 2010 -2013

Hankkeen tavoitteet:

 1. Maaseudun palveluiden tuottaminen uusin menetelmin kolmannen sektorin välityksellä, palvelutuotantomallit  sekä palvelutuotannon hyvien käytäntöjen levittäminen
 2. Asuinviihtyvyyden ja sosiaalisen pääoman lisäys ja tietoisuuden lisääminen  yhteisöllisyydestä ja paikalliskulttuurista
 3. Verkostoituminen

 Hankkeen toteuttamistavat:

 1. Pilottikyläryppäiden kokoaminen ja toimintamallien kehittäminen sekä   sosiaalisen pääoman lisäämisen tähtäävät toimenpiteet
 2. Seminaarien, foorumien, palveluiltojen ja tutustumisretkien järjestäminen hyvien toimintamallien levittämiseksi
 3. Verkostotapaamiset

Pilottikylät:

 1. Kuivansensaari, Savitaipale
 2. Kiesilä-Pajulahti-Kakkola, entinen Suomenniemi, nykyinen Mikkeli
 3. Tarnala, Parikkala
 4. Museotien kylät, Imatra, Rautjärvi,  Ruokolahti

Pilottikyläalueilla tuettiin ja autettiin kehittämään niiden jo olemassa olevia toimintoja sekä järjestettiin uudenlaista sosiaalista pääomaa lisäävää kerhotoimintaa.

Hankkeen loppuraporttiin voit tutustua tästä

HYVIÄ TOIMINTAMALLEJA ETELÄ-KARJALASSA:

1. Alueelliset palvelukeskukset

Pettilän kyläkeskus

 • harraste-, kurssi-, kerho- ja koulutustoiminnat
 • kansalaisopiston toiminta
 • kyläläisten oma kirjasto
 • kyläyhdistyksen oma kauppa ”Pettilän pikku puoti”
 • kirpputori
 • lounas kesäisin
 • kylätalkkaritoiminta (omat nuoret työntekijät sekä yrittäjävälitys)
 • pesulapalvelut
 • kyläkeskuksen ja sen asuntojen vuokraus
 • http://kylat.ekarjala.fi/kuivasensaari/seurat/veskansa-ry/

Tarnala kylätalo

 • harraste-, kurssi-, kerho- ja koulutustoiminnat
 • pitopalveluyritys
 • tietotupa, jossa atk-ohjausta
 • Ruasa -virikekerho
 • tilojen vuokraustoiminta
 • http://kylat.ekarjala.fi/tarnala/ 

Haapajärven kylätalo

2. Koordinoitu kiertävä kerhotoiminta (Museotien malli)

 • Kiertävä kerho- ja virkistystoiminta eri kylien kylätaloilla ennalta sovittuna aikana
 • Hyvinvointipalveluiden tarjoaminen kerhotoimintojen yhteydessä etukäteen tilattuna
 • Kiertävällä kerholla oma kylien yhteinen tiedottava nettisivusto sekä yhteinen suunnittelu- ja kokoamiskoordinaattori

3. Hyvinvointi ja yhteistyö

Heitlahen virkiät

 • Savitaipaleen Heituinlahden kylässä toimiva n. 50 jäsenen vapaaehtoinen pääasiallisesti ikäihmisistä koostuva ryhmä
 • kokoontuu kerran viikossa paikallisella nuorisoseuran talolla
 • kerholaisille ensisijaisesti on tärkeää toistensa tapaaminen
 • kansalaisopisto maksaa kerhon ohjaajan kerhotunnit, valmistelun yms. ohjaaja tekee talkoilla
 • kunnalta pieni avustus toimintaan vuosittain
 • kuljetus kerhoon yhteistaksilla
 • kerhopäivän ohjelmana on yhteinen kahvihetki, muistin virkistäminen, keskustelut ajankohtaisista asioista, vierailijoiden käynnit ja kerhon omat vierailut

Lemin järjestöparlamentti

 • tavoitteena tapahtumien päällekkäisyyksien välttäminen
 • pääpainona järjestöjen yhteistyön kehittäminen ja paikallisten tapahtumien suunnittelussa
 • avoimet n. 4 kertaa vuodessa pidettävät kokoukset, koolle kutsujana kunnan vapaa-aikasihteeri
 • merkittävä rooli alueen kulttuuriperinnön ja yhteisön identiteetin ylläpitäjänä sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien edistäjänä
 • oiva esimerkki siitä, kuinka kunnan ja järjestöjen yhteistyöllä voidaan vapaamuotoisesti vahvistaa asukkaiden vaikuttavuutta kunnassa

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN  JA VERKOSTOITUMINEN

Hankkeessa järjestettiin seminaareja ja tapahtumia hyvien käytäntöjen levittämiseksi mm. yhteisesti yhteistyötahojen kanssa

Kylien palvelutuulahdus 24.1.2012 :

Kylien palvelutuulahdus-seminaarin ohjelmasisältö:

Toiveiden tori-kyläkiertue kevät 2012:

 • toteutus yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Saimaan ammattikorkeakoulun, 4H:n ja Martta -piirin sekä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa
 • kiertuepaikkoina ParikkalanTarnala, Savitaipaleen Pettilä ja Heituinlahti, Rautjärven Asemanseutu, Lemin Kuukanniemi, Lappeenrannan Haapajärvi, Ruokolahti ja Luumäki
 • kerättiin Tarinatorien ja -teatterien keinoin kylien asukkaiden tarpeita ja toiveita hyvinvointipalveluista kylissä

Kiertueen yhteenvedot:

Kotona asumisen mahdollistajat

Kyläkierroksella nousseita teemoja

4 polven treffit -irti ikäerottelusta – nuorille töitä ja ikäihmisille apua!  syksy 2012:

 • Yhdessä Kaakkois-Suomen 4H-piirin Omalla kylällä hankkeen kanssa
 • järjestettiin Rautjärven Asemanseudulla, Luumäen Jurvalassa, Lappeenrannan Haapajärvellä ja Parikkalan Tarnalassa.
 • tavoitteena päästää irti ikäerottelusta ja saattaa palveluiden tarjoajat ja tarvitsijat yhteisen pöydän ääreen teemalla ”nuorille töitä ja ikäihmisille apua”.

Treffien ohjelma tästä

treffimuistio Haapajärvi 21 11 2012

Vaihdontori kuntakiertue kevät 2013:

 • Toteutettiin yhdessä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen MontEri –hankkeen , Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Mallu- kylillä 2 -hankeen  sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa –hankkeen kanssa
 • Kiertuekohteina: Lappeenrannan Korvenkylä, Lemi, Luumäen Kannuskoski, Lappeenrannan Vainikkala, Taipalsaari, Parikkalan Särkisalmi, Lappeenrannan Ylämaa, Savitaipale, Imatran Rautio, Ruokolahti, Rautjärven Pitkäjärvi
 • Teemoina olivat yhteistyö, hyvinvointi ja kulttuuri kylissä

Voit tutustua kierroksen raporttiin tästä

Kaakkois-Suomen asukkaiden hyvinvointikysely

 • Kyselyllä haluttiin selvittää, minkälainen kuva maaseudun asukkailla on omasta hyvinvoinnin tilastaan, miten maaseudun nuorien ammattitaitoista palvelua käytetään hyväksi arjen apuna, miten suhtaudutaan ajatukseen alueellisista palvelukeskuksista ja miten maaseutualueilla tiedottaminen toimii.
 • Toteutettiin yhdessä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n ja Kaakkois-Suomen 4H-piirin kanssa

Voit tutustua kyselyn tuloksiin tästä

Kylien asumismarkkinat -tilaisuuder (12 kpl) syksy 2010:

 • Tilaisuuksissa oli esillä mm. sosiaali- ja terveyspuolen palvelut maaseudulla ja erityisesti kylissä sekä kotona asumista tukevat energiaa säästävät laitteet ja haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tuomat muutokset vesien käsittelyyn.
 • Tilaisuuksissa esiteltiin myös hankkeen sisältöä ja toimenpiteitä sekä tarjottiin kylille mahdollisuutta liittyä hankkeen toteutuksen pilottikyliksi.

  Kylien asumismarkkinoiden tukijat:

Opinto ja tutustumisretket:

 • Etelä-Savo Otavan lähipalvelukeskus ja Vitsiälän kylä
 • Pohjois-Karjala: Hummovaaran kylä ja MSL
 • Porvoo: Runebergin kotimuseo ja kulttuuri
 • Kymenlaakso: Enäjärven kylä ja Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu
 • Päijät-Häme: Manna ry

Hankkeen indikaattorit:

 • mukana olleita kyliä 17 kpl (tavoitetaso 18)
 • osallistuvia ihmisiä 1034 kpl (tavoitetaso 900)
 • kylä- ja palveluiltoja 81 kpl (tavoitetaso 55)
 • teemaseminaareja/foorumeja 2 kpl (tavoitetaso 6)
 • palvelumallit 2 kpl (tavoitetaso 2)
 • htv 1,7 (tavoitetaso 2)

Hankkeen yhteistyökumppanit:

 • kylät, kylätoimijat ja viranhaltijat
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote
 • Kaakkois-Suomen 4H -piiri
 • Kaakkois-Suomen Sosiaalialan oppimiskeskus Socom Oy
 • Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ja tekninen yliopisto
 • Etelä-Karjala-instituutti