Ajankohtaista

Yhteistyössä
Hanketoiminta

LEADER-HANKKEEKSI?
OHJEITA HANKKEEN HAKIJALLE JA TOTEUTTAJALLE
TIEDOTTAMINEN
HANKKEEN SUUNNITTELU
MAKSATUKSEN HAKEMINEN
LOMAKKEET JA HAKUOHJEET
OHJAUSRYHMÄ
KYLÄN PERKAUS
KIEHTOVA KYLÄRAITTI
HANKKEET 2007-2013
HANKKEET 2001-2006

HANKETOIMINTA

Kärki-LEADERin hanketoimintaa ohjaa yhdessä Imatran seutukunnan ihmisten kanssa laadittu asiakirja, kehittämisstrategia. Strategiassa kerromme minkälaisia tavoitteita olemme asettaneet tulevan ohjelmakauden kehittämistyölle ja miten ja minkälaisilla hankkeilla nuo tavoitteet saavutetaan. Strategiassa on lisäksi lueteltu esimerkinomaisesti joitakin hankeaihioita. Strategian laatimiseen on osallistunut yhdistyksen luottamushenkilöstön (noin 50 henkilöä!) lisäksi suuri joukko muita alueen aktiivisia ihmisiä.

Virtauksia ja Valintoja 2014-2020 -kehittämisstrategia

Hankkeiden valintakriteerit

 

 


Hit Counter provided by Orange County SEO