Ajankohtaista

Yhteistyössä
Kylän perkaus

Yhdistyksen oma, Kylän perkaus -hanke päättyi 31.12.2013

Ohjausryhmä totesi loppukokouksessaan 25.3.2014, että Kylän perkaus on aiheena erittäin ajankohtainen. Hankkeessa hahmoteltu malli kylän monitoimiyhdistyksestä ja sen muodostamisesta teetetty asiantuntijaselvitys ovat vieneet hyvin monilla kylillä askarruttanutta aihetta eteenpäin. Hankkeen määrälliset tavoitteet on saavutettu ja laadullisista tavoitteista erityisesti yhdistysten välinen yhteistyö ja Leader-tuntemus ovat lisääntyneet. Hankkeessa on tuotettu yhdistyksille hyödyllistä materiaalia, joka kannattaa julkaista Leader-yhdistysten kotisivuilla. Lisäksi todettiin myönteisenä seikkana se, että hankkeessa on tehty yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa.

Kylän perkaus -työ jatkuu, sillä aihe on kirjattu maakunnan molempien Leader-ryhmien strategioihin vuosille 2014-2020. Monitoimiyhdistyksen perustamisen eteenpäin vieminen vaatii seuraavaksi neuvotteluja yhdistysten keskusjärjestöjen kanssa ja samanaikaisesti vuoropuhelun jatkamista paikallisten toimijoiden kanssa. Kyläneuvostoajatusta viedään eteenpäin yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja kylätoimijoiden kanssa.

Hankkeessa tuotettu materiaali:

1) Hankkeen loppuraportti

2) Yhteenveto Lakiasiaintoimisto Siron laatimasta selvityksestä liittyen monitoimiyhdistyksen perustamiseen

 

 


Hit Counter provided by Orange County SEO