Ajankohtaista

Yhteistyössä
Kala-Leader

Itä-Suomen kalatalousryhmä

Leader-toimintatapaa sovelletaan myös Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa (EMKR).

Etelä- ja Pohjois-Savon ja Etelä- ja Pohjois-Karjalan Leader-ryhmien perustama Itä-Suomen kalatalousryhmä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Kalatalousryhmä toteuttaa kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 laatimaansa kehittämisstrategiaa ”Kiehtovat kalavedet”, jonka pääteemoja ovat

 Verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous
 Kalastusmatkailu
 Vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus

ja läpileikkaava teema on
 kansainvälisyys

Itä-Suomen kalatalouden kehittämisohjelman toimeenpanosta vastaa aktivaattori Pekka Sahama (puh. 050 550 2100). Aktivaattorin työn tueksi perustettu Kalajaosto linjaa ja ideoi käytännön toimintaa sekä valitsee parhaiten kehittämisstrategiaa toteuttavat hankkeet rahoitettaviksi.

Kalajaostossa on jokaisesta maakunnasta neljä varsinaista jäsentä: ammattikalastaja, kalankasvattaja tai -jalostaja / kalatalouden koulutuksen tai neuvonta-alan edustaja / matkailun, verkostoitumisen tai yritystoiminnan asiantuntija sekä Leader-ryhmän edustaja. Lisäksi Kalajaostoon valitaan jokaisesta maakunnasta yksi varajäsentä. Kalajaoston puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Antero Lehikoinen Joensuun Seudun Leader-yhdistyksestä.

Tutustu Itä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan!

Itä-Suomen kalatalousryhmä

Suomessa on Itä-Suomen kalatalousryhmän lisäksi kuusi muuta kalatalousryhmää:

Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Perämeren rannikon kalatalousryhmä
Pohjanmaan rannikon toimintaryhmä
Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä


Hit Counter provided by Orange County SEO