Valokuitu

Valokuituverkon suunnitelma valmistumassa Suomenniemelle

Jo kahden vuoden ajan on tehty määrätietoista selvitystä valokuituun perustuvan laajakaistayhteyden toteuttamiseksi koko Suomenniemen alueelle. Keväällä 2017 tehtiin esikartoitusta tietoliikennetarpeista ja olemassa olevista tietoliikenneyhteyksistä. Jo tuolloin todettiin, että pelkillä mobiiliyhteyksillä ei tulevaisuudessa pärjätä digitaalisten palveluiden lisääntyessä. Verkko hidastuu käyttäjien lisääntyessä etenkin kesäaikaan eikä esimerkiksi etätyötä voida luotettavasti tehdä.
Tammikuussa 2018 käynnistettiin Veej’jakajan Leader-tuella hanke, jonka yhteydessä on kerätty alustavia liittymissopimuksia sekä teetetty asiantuntijatyönä valokuituverkon hankesuunnitelma. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Kauriansalmen kylät ry:stä Vuokko Pietarila.
Hyvin monet alueen asukkaista ovat tiedostaneet tietoliikenneyhteyksien parantamistarpeet ja uudet mahdollisuudet, joita valokuituverkon rakentaminen tuo. Ilman nopeita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä eläminen maaseudulla vaikeutuu tai käy osalle ihmisistä jopa mahdottomaksi jo muutamien vuosien kuluttua. Kauriansalmen kylät ry:n toiminnassa mukana olevan Taisto Hirvosen mukaan ihmiset ovat laajalti tietoisia valokuituverkon tärkeydestä. Monet vapaa-ajan asukkaat haluaisivat muuttaa alueelle pysyvästi, jos tietoliikenneyhteydet pelaisivat ja mahdollistaisivat etätyön, etäopiskelun ja asioiden hoitamisen ongelmitta.
Tulevan syksyn aikana selviää, onko Suomenniemen haja-asutusalueille mahdollista rakentaa valokuituun perustuva laajakaistaverkko. Maaseuturahaston tuen edellytyksenä on Mikkelin kaupungin myönteinen suhtautuminen asiaan ja se, että alueella on riittävästi verkkoon liittyjiä. Alustavia liittymissopimuksia on tehty jo 150, ja niitä voi tehdä vielä kuluvan kesän ajan. Liittymissopimukset ovat ratkaisevassa osassa siinä vaiheessa, kun aletaan tehdä päätöksiä verkon rakentamisesta. Verkko rakennetaan sinne, missä halukkaat liittyjät ovat. Ja toivottavaa olisikin, että mahdollisimman monet vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja yritykset tekisivät alustavan liittymissopimuksen mahdollisimman pian.
Suomenniemen valokuituverkko on suunniteltu siten, että Suomenniemi on jaettu kuuteen erilliseen alueeseen ja kahdelle tekniselle laitetilalle. Perusperiaatteena on, että jokaiselle vakituiselle asunnolle, yritykselle ja alustavan liittymissopimuksen tehneelle kiinteistölle on suunniteltu kuituyhteys. Lisäksi on varauduttu liittämään verkkoon 30 % vapaa-ajan asunnoista. Nämä ovat olleet perusteet runkosuunnittelussa. Suunnitelmia voidaan varsinaisen toteutuksen yhteydessä tarkentaa, jos jollekin alueelle tulee oleellisesti enemmän liittymiä.
Edelleen suunnitelman lähtökohtana on ollut rakentaa avoin valokuituverkko, jossa voidaan tarjota 100, 300 tai 1000 Mbits tiedonsiirtonopeus kunkin liittyjän omien tarpeiden mukaisesti. Suunniteltu valokuituverkko mahdollistaisi tulevaisuuden 5G –verkkoyhteydet, joita ei nykytiedon mukaan ole mahdollista toteuttaa haja-asutusalueille kustannustehokkaasti ilman kuituyhteyksiä.
Tämän hetkisen tiedon mukaan valokuituverkkohankkeita tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 ajan, mutta jatkosta ei ole tietoa.
Hankesuunnitelma valmistuu lähipäivinä, ja sen jälkeen on vuorossa mm. keskustelut rahoittajatahojen kanssa, liiketoimintamalliselvitykset, kilpailutuksen valmistelu ja hankehakemuksen jättäminen ELY-keskuksen arvioitavaksi. Varsinainen rakentamistyö on mahdollista aloittaa vuoden 2019 aikana, jos hakemus saa myönteisen rahoituspäätöksen.

 

Alustava liittymissopimus on mahdollista täyttää liittymissopimus sähköisesti suoraan tästä Linkistä. Tätä kautta toimien ei tarvitse laittaa kirjepostia erikseen.
Toinen vaihtoehto on tulostaa kaavake tästä paperille (täytä kirjoittamalla ihan kynällä paperille) ja palauttaa se paperisena postin kautta  tai skannattuna sähköpostilla kaavakkeessa mainittuun osoitteeseen. Myös Salmenrannassa ja Salessa on palautuslaatikko: Alustava liittymissopimus

Liittymissopimuksia ja esitteitä saa Salmenrannasta ihan paperisena.
Kysy lisää
Vuokko Pietarila p. o4o 5733 151 vuokko.pietarila@hotmail.fi
Antti Pakarinen p. 040 705 1764 antti.tapio.pakarinen@gmail.com

 

Miksi valokuitu?

Tässä ESSOTEn juttu etälääkärin toiminnasta Mikkelissä.
Verkon välityksellä lääkäri tulee kotiin!!

Etälääkäri

Mobiili ruuhkautuu

Valokuitu on nopea ja varma, kaivetaan maahan
Häiriötön TV-kuva – ei antennia
Pätkimättömät tietoliikenneyhteydet
Riittävä yhteys kaikille kodin laitteille, vaikka samanaikaisesti
Vastaa tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin ainakin 50 vuotta
Nostaa kiinteistön arvoa

Kaikki tiedonsiirto ’yhdestä tuutista’
Etätyö, tiedostopäivitykset, etäopiskelu
Digitalisoituvat sote-palvelut
Turvapalvelut, terveyspalvelut
Viihde, digilehdet, Youtube, TV-palvelut
Tallennus, varmuuskopiointi
Viranomaispalvelut, valtio, kunnat, verottaja jne. asiointi- ja lupapalvelut

___________________________________

Esimerkki toteutuneesta hankkeesta
Joroisten Kerisalon Valokuituverkkohanke:
Kerisalon valokuituhanke

Valokuitua Suomenniemelle?
Ensin suunnitelma, sitten toteutus.
Kyläyhdistyksellä on parhaillaan meneillään hanke: Suomenniemen valokuituverkon suunnitelma.
Kevään ja alkukesän 2018 aikana laaditaan valokuituverkon suunnitelma koko Suomenniemen haja-asutusalueelle ja Ristiinan kaakkoiskulmalle.
Valokuituverkon suunnittelu etenee jo vauhdilla, itse asiassa on jo loppukirin aika, suunnitelma valmistuu jo ihan lähiaikoina.
Alustavia liittymissopimuksia on tehty innokkaasti, lähes 150.
Vielä on noin viikko aikaa vaikuttaa verkon tekniseen suunnitteluun tekemällä alustava liittymissopimus.

Kommentointi on suljettu.