KYLÄAVUKSI

Vuosina 2014 – 2016 toteutetussa Kyläavuksi –hankkeessa  tavoitteena oli maaseudun työllisyyden lisääminen, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen  sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 

Yhdistyksiä opastettiin  tukityöllistämään palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä kyläavustajiksi tekemään asuinalueiden yhteisiä töitä ja auttamaan asukkaita (erityisesti ikäihmisiä) ei ammattitaitoa vaativien arjen askareiden hoidossa.

Kyläavustajaksi palkatuille työllistetyille tarjottiin henkilökohtaista työelämän polutusta face to face sekä kullekin soveltuvaa lupakortti- ja lyhytkoulutusta työelämävalmiuksien parantamiseksi. Yrittäjyydestä kiinnostuneet ohjattiin paikallisten elinkeinoyhtiöiden yritysneuvontaan. Asuinalueilla, jossa kyläavustajatoiminta oli jo vakiintunutta, kyläavustajalle voitiin ottaa työpariksi työkokeilija.

Kyläavustajien työtehtävät vaihtelivat alueittain, mutta olivat pääasiallisesti pihatöitä (haravointi, kukkapenkkien ja istutusten hoito, nurmikonleikkuu, lumityöt) sekä kyläalueiden ja kylätalojen ympäristön siistimistä, polttopuiden pilkkomista ja pinoamista, tiedotteiden jakamista sekä avustamista kylätapahtumien järjestämisessä. Töistä n. 80 % oli kylän omia töitä ja n. 20 % palvelua lähinnä ikäihmisille.                                                 

Loppuraporttiin voit tutustua tästä

Palaute kyläavustajakyselystä yhdistykset                                                                      Palaute kyläavustajakyselystä viranomaiset                                                                  Palaute kyläavustajakyselystä kyläavustajat