Osaava ja osallistuva tekijä -hanke

Etelä-Karjalan Kylät ry:llä alkoi 1.4.2016 kaksivuotinen Osaava ja Osallistuva tekijä -hanke, jossa lisätään maaseudun ja taajamien työllisyyttä kouluttamalla 3. sektorin yhdistyksiä ja maaseudun mikroyrityksiä työnantajiksi sekä tarjoamalla mm. koulutettujen uusien työnantajien välityksellä pitkäaikaistyöttömille ja maaseudun työttömille maahanmuuttajille tukityöllistettyä työtä tai työkokeilua sekä henkilökohtaisia tehostettuja reittejä kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusta.

Osaava ja osallistuva tekijä –hanketta rahoittaa ESR

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb  ELY_logo

TAVOITTEET

 • Työllisyyden lisääminen maaseudulla ja asutuskeskuksissa
 • Uusia työnantajia yhdistyksistä ja mikroyrityksistä
 • Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen  palkkatukityöhön tai työkokeiluun sekä työelämän polutus

OSAAVAT TEKIJÄT

 1.  Maaseudun uudet työnantajat
  • 3. sektorin yhdistyksille ja mikroyrityksille työnantajakoulutusta
  • tekemättömät sirpaleiset työt mielekkäiksi kokonaisuuksiksi
 2.  Alueellisten palvelukeskusten kumppanuus
  • kylätaloihin tai vastaaviin perustettuja keskuksia, joissa 3. sektori, yrittäjät ja julkinen sektori tuottavat yhteistyössä työllistäviä lähipalveluita

OSALLISTUVAT TEKIJÄT

 • Vaikeasti työllistyvät 25-60 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet viranomaisten kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle

Yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa kumppanuutena kokeillaan keskitettyä palvelutuotantoa 3–4 kyläalueella (alueellinen palvelukeskus -kokeilu).