Koulutusinfo

Etelä-Karjalan Kylät ry:n Osaava ja osallistuva tekijä -hanke järjestää kolmannen sektorin yhdistyksille ja maaseudun mikroyrityksille koulutusta ja opastusta työnantajana toimisesta.

Koulutuksissa on tarkoitus innostaa ja rohkaista hyvin toimivilla esimerkeillä työnantajayhdistyksiä lähtemään mukaan kokeilemaan uusia toimintamalleja omalla alueellaan samalla työllistäen pitkäaikaistyöttömiä. Koulutusaiheina ovat mm. aurinkoenergia, energiaomavaraisuus, jokamiehen oikeudet ja vastuut, kiertotalous, ympäristö sekä ympäristöluotsitoiminta.

Mukana olevat kylät järjestävät omalla alueellaan erilaisia kylätapahtumia, aiheena esimerkiksi eko- ja kierrätystoiminta. Koulutuksissa mukana olleet kylätalkkarit ja muut työllistetyt huolehtivat tapahtumien järjestelyistä yhdessä oman työnantajayhdistyksensä kanssa.