Yhdistyksen perustaminen

(Kylä)yhdistyksen perustaminen

Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeukelpoisia. Ne voivat omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia, laatia tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivat vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvotteista.

Rekisteröidyn yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15-vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, oikeuskelpoista yhteisöä tai perustajana voi olla molempia.

Yhdistykselle on laadittava säännöt (liitetiedostona Suomen Kylätoiminta ry:n Patentti- ja rekisterihallituksella hyväksyttämät mallisäännöt).

Yhdistyksen perustamiseksi on pidettävä yleinen kyläkokous, jossa pitää käsitellä mm. sääntöjen hyväksyminen ja yhdistyksen perustaminen. Yhdistys perustetaan perustamiskirjalla, johon tarvitaan vähintään kolmen 15-vuotta täyttäneen luonnollisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön edustajan allekirjoitukset.

Esimerkki perustavan kokouksen asioista:

1. päätös yhdistyksen perustamisesta
2. päätös rekisteröinnistä
3. yhdistyksen säännöt
4. toimintasuunnitelma
5. jäsenmaksu
6. talousarvio
7. puheenjohtajan valinta
8. hallituksen muiden jäsenten valinta
9. tilintarkastajien valinta

Perustamiskirja

Perustamiskirjan muoto: ”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet ….. nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavanlaiset/oheiset säännöt.” Asiankirjan loppuun merkitään paikka, päivämäärä ja vähintään kolmen jäsenen allekirjoitukset.

Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan paikalliselle maistraatille tai suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yhdistyksen perustamisesta ja rekisteröinnistä lisätietoa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta (www.prh.fi)

Voit ladata yhdistyksen mallisäännöt täältä.