Maaseutupolitiikan koordinointi työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi

Kansallisen maaseutupolitiikan koordinointi siirtyy hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä 1.1.2012 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi. Käytännössä vuoden vaihteessa TEM:iin siirtyy maa- ja metsätalousministeriön maaseutujaosto, ja sen mukana ainakin kolme vakinaista ja yksi määräaikainen virkamies. Uudet henkilöt sijoittuvat ministeriön alueosastolle aluekehitysryhmään.

Maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajat ovat neuvotelleet siirtoon liittyvistä budjetti- ja henkilöstöasioista sekä siirtyvistä tehtävistä kesäkuusta lähtien. Siirtoa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuun alussa.

Työ- ja elinkeinoministeriöön siirtyvät maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tehtävät ja valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä Suomen kyläyhdistystoiminnan kehittäminen. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR, on valtioneuvoston asettama laajapohjainen yhteistyöelin. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen maaseudun kehittämistoimia ja tukea valtakunnallista, alueellista ja paikallista maaseudun kehitystyötä. EU:n maaseuturahaston varoin tuettu maaseudun kehittäminen jää edelleen maa- ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot: Hallitusneuvos Tuula Manelius, puh. 010 606 4909