VUODEN KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry hakevat valtakunnallista Vuoden 2012 kylämyönteisintä kuntaa. Hakumenettely on kaksiosainen. Etelä-Karjalan Kylät ry valitsee hakemusten perusteella oman maakunnan kuntaehdokkaan valtakunnalliseen kisaan.

Ehdotuksia eteläkarjalaiseksi vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi voivat tehdä kyläyhdistykset, kunnat itse sekä toimintaryhmät. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla: marja.jussila@taipalsaari.fi viimeistään 30.5.2012.

Valintakriteerit:
• hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten/ muiden paikallisyhdistysten ja kunnan välillä
• kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen
• toimintaresurssit paikallisille kehittäjille
• mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut
• uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa
• lisäkriteeri: kylien kannalta hyvin toteutettu kuntaliitos

Valtakunnallinen voittajakunta julkistetaan Helsingissä pidettävillä kuntamarkkinoilla 12 – 13.9.2012.
Kaikki rohkeasti kehumaan omaa kuntaa!