Euroopan Kulttuuriperintöpalkinnot haettavana

Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2013 kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavana. Palkintoa voi hakea kulttuuriperintökohteen konservointihankkeelle, merkittävälle tutkimushankkeelle sekä yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle. Hakukohteena voi olla myös koulutuksellinen tai muu  kulttuuriperintötietoisuutta lisäävä hanke. Kulttuuriperintökohteet voivat olla rakennuksia tai rakennelmia, maisemia, miljöitä, arkeologisia kohteita, taidekokoelmia tai muita historiallisesti merkittäviä kokoelmia.

Jaossa on enintään 25 palkintoa. Palkittujen joukosta valitaan kuusi Grand Prix -voittajaa, jotka saavat kymmenentuhannen euron suuruisen pääpalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, tuoda esiin hyviä malleja kulttuuriperinnön varjelemiseksi ja tukea korkeatasoista konservointiosaamista.

Valintakriteereitä ovat työn tai tutkimuksen laatu, taiteellinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen arvo, esillepano, autenttisuus ja rehellisyys.  Huomiota kiinnitetään myös mm. hankkeen kulttuuriseen kestävyyteen, esittelyyn, kasvatuksellisuuteen, rahoitukseen, hallintoon ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Hankkeet voivat olla pieniä tai isoja, paikallisia tai kansainvälisiä.

Hakuaika päättyy 1.10.2012.  Hakuohjeet ja -kaavakkeet: http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra/palkinnot/palkinnon-hakeminen    /  www.europanostra.org/apply-for-an-award-2013