Paikallistoimijoille vakaa yhteiskunnallinen rooli

Suomen Kylätoiminta ry on 20.11.2013 esittänyt työ- ja elinkeinomisteriölle (TEM), että TEM ja SYTY (Suomen Kylätoiminta ry)  solmivat yhteistoimintasopimuksen, jolla vuosittain määritetään ne yhteiskunnalliset tehtävät, joita SYTY alue- ja paikallisyhdistyksineen toteuttaa ja että TEM esittää eduskunnalle 400 000 euron vuotuista lisäystä SYTYn valtionapuun seuraavan 10 vuoden aikana.

Aloja/teemoja, joiden kehitystyöstä TEM ja SYTY voisivat sopia, ovat esimerkiksi seuraavia: kotona asumista lisäävä ”keveä hoito” ja huolenpito, jätevesi- ja energianeuvonta, kyläavustajatoiminta, yhteisöllisyyden vahvistaminen, monet turvallisuutta kohentavat toimet, maiseman avaaminen ja kunnostus sekä kulttuuri- ja liikuntatoiminta. Kaikissa näissä on jo aktiviteetteja perustuen paikallistoimijoiden aloitteellisuuteen, kunnan kanssa tehtyihin sopimuksiin, SYTYn valtakunnallisiin tai ylimaakunnallisiin hankkeisiin sekä Leader- tai työllisyysvarojen käyttöön. Teemat sisältävät kuitenkin moninkertaisesti mahdollisuuksia työllistymiseen ja elinolosuhteiden parantamiseen.

Nykyinen valtionapu (valtion talousarvioesitys vuodelle 2014), 850 000 euroa, on alle 2 prosenttia kylätoiminnan vuotuisesta volyymista. Tähän nähden ehdotettu lisäys on kohtuullinen ja varmasti valtiolle edullinen. Valtionavun asteittainen lisäys 10 vuoden aikana tuo kehittämistoimintaan pitkäjänteisyyttä ja luo vakautta enemmän kuin euromääristä on pääteltävissä. Valtionapu kohdennetaan päätoimisten asiantuntijoiden, kyläasiamiesten, palkkaamiseen ja toisaalta sopimuksessa määritettyjen tehtävien toteuttamiseen. Rahoituskohteet kytkeytyvät toisiinsa; paikallistoimijat tarvitsevat ammattimaista apua.

Lue koko kannanotto: http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/58/37/Paikallistoimijoille-vakaa-yhteiskunnallinen-rooli.html