Parhaat käytännöt 2014

Maaseutuverkostoyksikön Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu avautuu helmikuussa. Jälleen etsitään kuluvana vuonna maaseudun parhaita käytäntöjä. Kilpailun tarkoituksena on viestiä Suomen maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja levittää hyödyllisiä toimintamalleja. Näin hyviksi havaitut ideat ja toimintatavat siirtyvät eri puolille Suomea. Maaseudun toimijat esittävät hyviä käytäntöjään jättämällä 30.4. mennessä kilpailuehdotuksensa Maaseutu.fi-sivustolla avattavaan tietokantaan. Myös ELY-keskukset ja Leader-ryhmät voivat jättää tietokantaan ehdotuksensa alueensa hyvistä käytännöistä. 

Tutustu kilpailuesitteeseen Parhaat käytännöt 2014 esite ja Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu_esittelykalvot