Seurojentalojen avustukset haussa

Suomen Kotiseutuliiton seurojentalojen korjausavustukset vuodelle 2015 ovat haussa.  Hakemukset Kotiseutuliitolle viimeistään 20.9.2914. Avustukset on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, toimivuuden parantamiseen sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Korjausavustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-maaliskuussa 2015. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Hakuohjeet ja sähköinen hakemus: www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Seurantaloavustusten hakuilmoitus: http://kotiseutuliitto.us5.list-manage.com/track/click?u=a76c3fb996ae99bbc87d203e8&id=f0ea7e5ebb&e=1d638af2dc

 

Lisätietoja:

Leni Pakkala, rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto puh. (09) 6126 3221, leni.pakkala@kotiseutuliitto.fi

Sanna Käyhkö, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto puh. (09) 6126 3223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi

Twitter:@Kotiseutuliitto