Kulttuuriperintökohteille palkintorahaa

Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteiset kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavana 15. lokakuuta saakka. Palkintoa voi hakea kulttuuriperintökohteen konservointihankkeelle, merkittävälle tutkimushankkeelle, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle. Palkintoa voi hakea myös aineetonta kulttuuriperintö koskeville hankkeille ja digitointityölle.

Palkittujen joukosta valitaan kuusi Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan
nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, tuoda esiin hyviä malleja kulttuuriperinnön varjelemiseksi ja tukea korkeatasoista konservointi- ja korjausosaamista.

Lisätietoa palkinnoista on osoitteessa.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintöyhdistysten liitto, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland ry (EuNoF). Yhdistyksen toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä
Helsingissä.

Lisätietoa Suomalaiset palkintokohteet kautta aikojen.