Kyselyn satoa

Myö Yhes Tälviisii – kyläohjelman päivityksen vuosille 2015 – 2020 kyselyaika päättyi kuukauden alussa. Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita. Kyselyssä pyydettiin mielipidettä kylien elinvoimaisuuden säilyttävästä keinovalikoimasta, kyläavustajatoiminnan kehittämisestä sekä Etelä-Karjalan Kylät ry:n roolista kylien eduntekijänä. Voitte tutustua kyselyn tuloksiin tästä. Päivitetty kyläohjelma julkaistaan kesäkuussa.