Kartoituskyselyn tulokset

Kesän ajan keräsimme tietoa kylien kotisivujen nykyisestä tilanteesta sekä kartoitimme mahdollista koulutustarvetta. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastauksista koottuun yhteenvetoon voi perehtyä tästä.