Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Uusi julkaisu: Aineettoman kulttuuriperinnön tulkintoja Kotiseutu 2015 -vuosikirjassa. 

Suomen Kotiseutuliiton tiedote 24.9.2015

AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN TULKINTOJA KOTISEUTU 2015 -VUOSIKIRJASSA

Aineeton kulttuuriperintö on läsnä jokaisen arjessa. Se on suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja sekä luontoa ja maailmankaikkeutta koskevaa tietoa, taitoa ja käytäntöjä.

Aineeton kulttuuriperintö eri ilmenemismuotoineen on esillä Suomen Kotiseutuliiton tuoreessa Kotiseutu-vuosikirjassa. Aiheen ajankohtaisuus liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta (2003). Sopimus tuli Suomessa voimaan toukokuussa 2013 ja Museoviraston opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistelema sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma valmistui tänä vuonna.

Suomen Kotiseutuliiton juuri ilmestynyt Kotiseutu 2015. Aineettoman läsnäolo. Kulttuuriperinnön tulkintoja -vuosikirja osallistuu vilkkaana käyneeseen keskusteluun aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä ja suojelemisesta. Lähes 150-sivuisessa teoksessa on 23 artikkelia, jotka tarjoavat kiinnostavan ja monipuolisen kattauksen aineettomasta kulttuuriperinnöstä tulkintoineen. Kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, tutkijoita ja harrastajia.

Vuosikirjan sisältö on jäsennetty neljään alateemaan. Näkökulmia kulttuuriperintöön -teemassa avataan sitä, mitä aineeton kulttuuriperintö on sopimusten valossa. Sen jälkeen käsitellään suomalaisten ainutlaatuista metsäsuhdetta ja jokamiehenoikeuksia. Muita teemoja ovat kertomusten paikat, museoiden ja paikallisuuden arvo sekä esittävät perinteet ja käytännöt.

Vuosikirjan päätoimittaja on Riitta Vanhatalo ja toimituskunnan muodostavat Seppo Knuuttila, Rauno Lahtinen, Liisa Lohtander, Pia Puntanen ja Janne Vilkuna.

Nelivärikuvitetun julkaisun koko on 168 x 240 mm ja laajuus 148 sivua. ISSN 2323-9271.

Kirjan sisällysluettelo  ja Kansikuva

Lisätiedot:
Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi

Arvostelukappaleet:
Kotiseutuliiton tiedottaja Elina Kuismin, puh. 050 440 9411, elina.kuismin@kotiseutuliitto.fi


Suomen Kotiseutuliiton julkaisema Kotiseutu-vuosikirja popularisoi ajankohtaista kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja kannustaa keskusteluun kotiseudusta ja kulttuurista. Kotiseutu on ilmestynyt vuodesta 1909 lähtien – vuosikirjana vuodesta 2013 ja tätä ennen aikakauslehtenä nimillä Kotiseutu ja Hiidenkivi.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö, jolla on 840 yhteisöjäsentä ja yli 230 kannatusjäsentä. Liiton jäsenkunnassa toimii 150 000 aktiivista suomalaista.