Palvelupaketti nuorisotoimintaan

Maaseutuverkoston Nuoriso-työryhmä jakaa vuoden 2015 aikana enintään 30 kpl:tta 1000 €:n palvelupaketteja nuorisotoimintaan. Erityisenä tavoitteena on uudenlaisten avausten luominen nuorten ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Pakettien kohderyhmänä ovat 15-39 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi koulutustilaisuuksia tai työpajoja, joissa nuoret itse pääsevät kehittämään ja ideoimaan yritystoimintaa esimerkiksi nuorten yrittäjien kanssa. 

Nuoriso-työryhmän yhtenä tavoitteena on edistää nuorison työllistymistä ja yritystoiminnan kehittämistä maaseudulla. Palvelupakettien avulla pyritään vahvistamaan ja luomaan uutta yhteistyötä eri toimijoiden välille. Palvelupaketit on rakennettu niin, että hakijana tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta tahoa, jotka suunnittelevat yhdessä tapahtuman.

Palvelupakettia haetaan sähköisellä lomakkeella, jossa kerrotaan lyhyesti mitä ja miksi ollaan tekemässä. Suunnitelmat tulee jättää viimeistään 30.11.2015, ja tapahtuma tulee toteuttaa kesäkuun 2016 loppuun mennessä.

Ohjeet ja sähköinen lomake löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Lauri Hyttinen
Verkostoasiantuntija
Maaseutuverkostopalvelut
050 412 2422
lauri.hyttinen@maaseutu.fi