Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta

Järjestötyön ilmiöitä tarkastellaan kolmannen sektorin erilaiset arvolähtökohdat, erityispiirteet, monipolvisuus ja monimuotoisuus tunnistaen. Kirja on suunnattu järjestötyöhön suuntautuville opiskelijoille, opetushenkilöstölle, kentän toimijoille ja sidosryhmille. Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Satu Riikosen ja Tarja Nymanin julkaisun löydät kokonaisuudessaan täältä.