Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden käsikirja

Ensi – ja turvakotien liiton julkaisemassa käsikirjassa avataan osallisuuden moninaisuutta ja monimuotoisuutta sekä arjessa että käsitteiden tasolla.