Maaseudun yritys- ja kehittämistukien päätöksenteko on käynnistynyt

Sekä yritys- että kehittämishankkeiden päätökset tehdään toistaiseksi paperipäätöksinä. Hankkeet on voinut aloittaa vireilletulon jälkeen, mutta vasta päätös varmistaa rahoituksen. Yritystuen maksua voi hakea tukipäätöksen saatuaan. Maksua haetaan kirjallisesti lomakkeella 3315, joka on saatavissa osoitteesta suomi.fi/lomakkeet. Kehittämishankkeiden maksatus käynnistyy myöhemmin. Toistaiseksi Hyrrä-järjestelmässä toimii vain hakemusten jättäminen ja lisätietopyynnöt. Hakija ei siis voi seurata hakemuksen päätös- ja maksamiskäsittelyä järjestelmässä.
Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Seuraava valintajakso yritys- ja kehittämishankkeissa päättyy 29.2.2016, ja ohessa linkki Kaakkois-Suomen vuoden 2016 valintajaksoihin. Mahdollisesta teemahausta tiedotetaan myöhemmin. Kehittämishankkeiden valmistelussa kannattaa huomioida suositus kehittämishankkeiden tukitasoista.

Yrittäjyyden supervuosi maaseutuohjelmassa
Tänä vuonna maaseutuohjelman toimeenpanossa keskitytään yrittäjyyden vahvistamiseen. Se näkyy alueella esimerkiksi erilaisina tapahtumina. Maaseuturahoituksen mahdollisuuksia avataan yrittäjille Suomen Yrittäjien ja MTK:n järjestämissä yhteistilaisuuksissa, joista ensimmäinen järjestetään 18.2.2016 Kehruuhuoneella Lappeenrannassa.

Kouvolassa vastaava tilaisuus järjestetään 12.4.2016.

Monet valtakunnalliset kehittämishankkeet järjestävät aluetilaisuuksia:
• 25.2.2016 GreencareLab -hankkeen tilaisuus Virolahti, Harjun oppimiskeskus; lisätietoa: www.tts.fi/index.php/tapahtumat
• 10.3.2016 Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa, lisätietoa www.luontoyrittaja.fi/ajankohtaista/lumoa–hanke/
• 11.3.2016 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun tilaisuus Ruokolahdella, lisätietoa www.metsakeskus.fi/metsapalveluyrittajyys-kasvuun
Ajankohtaisia kuulumisia maaseutuohjelman toteuttamisesta Kaakkois-Suomessa ja muualta voi seurata www.kaakonkantri.fi –sivustolta.