Etelä-Karjalan seurantaloille korjausavustusta 45000 euroa — Joutsenoon suurin potti, 20000 euroa

Etelä-Karjalan seurantalojen korjaamiseen saadaan tänä vuonna avustusta 45 000 euroa. Kaikkiaan korjausavustuksia myönnetään valtakunnallisesti 1,7 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjalassa suurimman avustuksen eli 54 000 euroa saa Joutsenon sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys. Parkkarilan sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys saa 15 000 euroa ja Veskansan-yhdistys Savitaipaleelta 10 000 euroa.

Seurantalojen avustukset ovat valtionavustusta, jonka jakamisen Suomen Kotiseutuliitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Korjausavustuksilla halutaan ylläpitää seurantalojen rakennusperintöä, edistää niitten korjauksia sekä parantaa talojen toimivuutta. Avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Tänä vuonna avustusta saa 171 seurantaloa, mikä on 66 prosenttia avustusta hakeneiden määrästä. Keskimääräinen avustussumma on 10 070 euroa.

Suomessa on noin 2500 seurantaloa. Vanhimmat niistä on rakennettu 1880-luvulla.