Green Care -koulutus korkea-asteella_haku avoinna 1.-22.5.2016

GREEN CARE -ALAN KORKEAKOULUTUSKOKEILU ALKAA ELOKUUSSA
GREEN CARE -KOULUTUKSEN HAKU AVOINNA 1.-22.5.2016

Green Care -koulutus korkea-asteelle kehitetään seitsemän korkeakoulun yhteistyönä. Pilottivaihe käynnistyy elokuussa 2016, ja haku koulutuskokeiluun on avoinna 1.–22.5.2016.

Koulutuksen pilotointi on maksuton, ja siihen valitaan noin 20 henkeä jokaista lähipaikkakuntaa kohden.
Koulutuksen lähipaikkakunnat ovat Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Mikkeli.
Pilotoinnin aikana saatavia tietoja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä.

Green Care -toimintatavassa sovelletaan luonnon elementtejä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Toimintatapa kattaa niin eläinten, luonnon, maatilan kuin viherympäristönkin kuntouttavan ja hyvinvointia edistävän käytön muotoja. Koulutuksessa saat tietoa tästä toimintavasta, sen yhteisistä periaatteista, edellytyksistä ja tieteellis-teoreettisista lähtökohdista.

Koulutus perustuu omatoimiseen verkkopainotteiseen opiskeluun, jossa vastuu osaamisen varmistamisesta on opiskelijalla. Jotta tieto ja oppi muuttuvat osaamiseksi, on ne sovellettava omiin valmiuksiin, ammatillisuuteen ja asiakastarpeisiin. Tätä osaamista kehittävät lähi- ja verkkoluentojen lisäksi harjoitteet, käytännön esimerkit, kokemuksellisuus ja keskustelut.
Green Care -koulutus muodostuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajaosaamisen kokonaisuus.

Koulutus on suunnattu muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, kehittäjille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, viranomaisille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Koulutusmallia kehittävät ”Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle” -hankkeessa Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Sata-kunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Kehitystyötä osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

TERVETULOA hakemaan koulutukseen!

lisätietoja:
Kokeilua järjestävän hankkeen ja itse koulutuksen tietoja:www.greencarekoulutus.fi, tutustu sivuilla erityisesti kohtaan Koulutus
Lisätietoa myös HY/Ruralian sivulta tästä.