Tervetuloa Mua-tapaamiseen

Maaseudun Uusi Aika yhdistyksen maaseudun tutkijoiden ja kehittäjien perinteinen tapaaminen on tänä vuonna Rovaniemellä 25-26.8. Tämän vuoden tapaamisen teema on Oppiva maaseutu. Ilmoittautuminen päivien osanottajaksi on jo avattu, mutta nyt etsitään erityisesti abstrakteja työryhmiin. Puheenvuorojen esittäjien ei tarvitse olla tutkijoita, myös me kehittäjät ollaan tervetulleita. Kaikki työryhmäkuvaukset ja päivien ohjelma löytyy http://www.mua.fi/toiminta/tutkijatapaaminen/


Erityisesti mainostaisin sieltä työryhmää Maaseudun uudet palveluntuottajat, jossa itse olen toisena vetäjänä. Työryhmän sisältö on seuraavanlainen:

Palvelutuotannon haasteena maaseudulla on ollut muun muassa palveluiden vähittäinen keskittyminen ja siirtyminen kuntakeskuksiin sekä kuntien kiristynyt taloudellinen tilanne. Samaan aikaan maaseudun palveluiden merkitys on toisaalta kasvanut esimerkiksi asukkaiden ikääntymisen ja vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeiden myötä.

Julkinen sektori ei yksin pysty vastaamaan maaseudun palvelutuotannon tarpeisiin, joten palveluita tuotetaan yhä useammin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Tällöin paikalliset toimijat ovat avainasemassa. Maaseudulle on myös syntynyt aivan uudenlaisia palveluita yhdistysten ja yrittäjien toimesta. Monella kylällä esim. harrastus -ja kulttuuritarjonta on hyvinkin vilkasta, eikä siihen ole tarvittu julkisen sektorin apua.

Se, miten yhteistyö julkisen hallinnon ja paikallistoimijoiden välillä järjestetään, on usein jäänyt lähinnä puheiden tasolle. Esimerkiksi monessa yhdistyksessä, joka voisi osaltaan tuottaa maaseudun palveluita, on toiminta hiipunut tai aktiivisia toimijoita ei ole tarpeeksi. Usein myös tärkeät yhteistyöverkostot puuttuvat. Ja toisaalta, mitä ovat paikalliset palvelutarpeet? Entä kuinka palvelut toteutetaan: kannetaanko suurta paikallista vastuuta vai tehdäänkö kunnan kanssa sopimus esimerkiksi jostain pienestä palvelusta omana varainhankintana? Pystytäänkö palkkaamaan työntekijöitä vai voidaanko jotain töitä hoitaa talkoilla? Mikä on järkevin tapa toimia, kuka tekee mitäkin ja mitkä ovat käytössä olevat resurssit?

Työryhmään toivotaan puheenvuoroja uudenlaisista tavoista vastata maaseudun asukkaiden palvelutarpeisiin ja -kysyntään. Miten on saatu voimavarat ja ideat valjastettua yhteiseen käyttöön ja onko saatu aikaan toimiva kumppanuus kylien ja kunnan välille? Millaisia kokemuksia on, mitä niistä on opittu? Esitykset voivat olla empiirisiä tutkimuksia tai keskustelunavauksia erilaisista tavoista tuottaa palveluja.

Kiinnostaisiko ketään tulla mukaan? Ehdotukset mulle tai Katja Rinne-Koskelle katja.rinne-koski(at)helsinki.fi viimeistään 13.6. mennessä. Toki kaikkiin muihinkin työryhmiin olette tervetulleita.