Kylät 2030 –tulevaisuustyö käynnistyy!

Me kaikki elämme jatkuvassa muutoksessa. Maailma muuttuu, ja meidän on muututtava sen mukana. Muutosta ei voi pysäyttää, mutta siihen voi valmistautua, ja sitä voi jopa johtaa.

Kylät 2030 -tulevaisuustyön tavoitteena on käsitellä kyliä ja niiden roolia koko laajuudessaan pitkän aikavälin kehittämisen painopisteiden tunnistamiseksi ja tueksi. Työssä tärkeintä ei ole organisaatioiden ja rakenteiden kautta kehittäminen, vaan arvojen, vision ja identiteetin rakentaminen. Vasta näiden ollessa kristallinkirkkaana kaikilla toimijoilla, voidaan aloittaa vastuun- ja työnjako.

Me kaikki asumme kylissä: maalla ja kaupungissa, taajamissa, syrjäkylillä, kaupunginosissa tai kortteleissa. Yhteisöt, paikat ja rakenteet vaihtelevat, mutta lopulta kyseessä on aina kylä ja sen asukkaat, ja kylien elinvoima.

Ilmoittaudu mukaan tulevaisuustyöhön!