Avoimet kylät, Suomi100 SalpAction 10.6.2017

Kylät Etelä-Karjalassa juhlivat 100-vuotiasta Suomea la 10.6.2017 SalpAction, Suomi100 -tapahtumapäivällä. Päivän aikana tavoitteena on, että ne kylät, joiden alueella sijaitsee Salpalinjan rakenteita, rakentaisivat Salpalinjan ympärille tapahtuman, ajatuksella Kylä ja Salpalinja 100 vuotta sitten. Muut kylät voivat käyttää tapahtuman pohjana ajatusta Kylä tänä päivänä tai Kylä 100 vuotta sitten. Tavoitteena on tarjota kylissä vierailijoille tilaisuus tutustua maakuntamme kylien elämään historiasta tähän päivään ja itsenäisen Suomen syntyyn itärajan tuntumassa.

Lähikylät voivat tehdä yhteistyötä ja suunnitella vaikka ”aikamatkan” menneestä tulevaan. Valtioneuvosto on myöntänyt kylätoiminnalle Suomi100 statuksen, joten mukaan lähtevät kylät voivat toteuttaa päivän tapahtumat vain Etelä-Karjalan Kylät ry:n Avoimet kylät päivän alla.

Etelä-Karjalan Kylät ry tarjoaa mukaan lähteville kylille neuvontaa, kehittämisapua sekä tapahtumamarkkinointia (lehti-ilmoitukset, tienviitat ja markkinointi sosiaalisessa mediassa). Tapahtumapäivästä tiedotetaan ja keskustellaan Kyläpäällikkötapaamisissa.

Kaikilta halukkailta osallistujilta, myös jo ennakkoon ilmoittautuneilta, pyydetään sitovaa ilmoittautumista 28.2.2017 mennessä: minna.piutula @ taipalsaari.fi