Kyläkokous

Vuosittainen kyläkokous järjestettiin Hytin VPK:n talolla. Kyläkokoukseen 27.3.2011 klo 17 ja siihen osallistui parikymmentä Kyläläistä.

Uusi kylätoimikunta saatiin kokoon vain muutamin henkilövaihdoksin. Marja Nikku jatkaa puheenjohtana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Päivi Kuokkanen. Sihteerinä jatkaa Pirjo Junnola ja rahastonhoitajana Tarja Wetterstrand. Muina entisinä jäseninä ovat  Ari Helkala, Jarmo Nikku, Hannu Toivari ja uusina Johanna Suurkaulio ja Heimo Karhu.

Kylätoimikunta toivoisi etenkin uusien, juuri kylälle muuttaneiden, kyläläisten mielenkiintoa asiaa kohtaan. Jo pelkästään Hytin jääkiekko- ja jalkapallokentän olemassaolo vaatii osaltaan kylätoimikuntaa, koska kaupunki tukee niiden kunnossapitoa rahallisesti. Kenttien kunnossapito tosin kuuluu kyläläisille itselleen, sitä eivät käy kaupungin kenttämiehet hoitamassa!

Toki muutakin toimintaa kylätoimikunta voi järjestää, kuin kentän auraamista. Tarvitaan vain hyviä ideoita ja tekijöitä!

Ota siis rohkeasti osaa kylälläsi järjestettäviin tapahtumiin, Hytin Kyläläinen!