Hytin Erämiehet

Hytin alueen riistanhoidosta huolehtii metsästysseura Hytin erämiehet.

Hytin Erämiehet Ry on 1957 perustettu Kauskilan ja Annikkalan alueella toimiava metsästysseura. Jäseniä seurassa on noin 50 hlö:ä ja vuokrattuja metsästysmaita n. 2000 hehtaaria. Seuran päätarkoitus on riistanhoito sekä taimikkotuhojen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisy. Jäsenistön kokoontumispaikka eli metsästysmaja sijaitsee Koiralammen äärellä.

Hytin Erämieten logo