Artiino

Luumäkeläisen, Helka Yläoutisen tontut

VILLI KAAKKO:                                            10.02.07

ARTIINOn perustavassa kokouksessa kiteytyi ARTIINOn toiminta-ajatus ja toiminta-alue sanoihin VILLI KAAKKO.

ARTIINOn toimintaa ei rajata kovin tarkkaan alkuvaiheessa, ja siksi toimintaa voidaan luonnehtia villiksi.
Olemassa olevat rakenteet eivät riittävässä määrin vastaa taide-ja käsityön ammatinharjoittajien, harrastajien ja ystävien tarpeisiin. Koetaan erityisesti tarvetta laajentaa näytteilleasettamismahdollisuuksia, myyntimahdollisuuksia, tarvikkeiden hankintakanavia jne. Tarvitaan luovia toimenpiteitä! Ja luovat toimenpiteet ovat tavallaan villejä.
ARTIINOn perustajat ja ARTIINOa kohtaan mielenkiintoa osoittaneet ovat korostaneet nimenomaan matalankynnyksen tarpeellisuutta. Kysymys ei ole minkäänlaisesta protestista olemassa olevia näyttelyitä tai organisaatioita kohtaan. Halutaan vain rakentaa lisää, mutta matalammalla kynnyksellä, ehkä vähän villisti.
Villiä lienee myös se, että ARTIINOsta toivotaan avaraa, erilaisia ryhmiä yhdistävää tekijää.
On tietysti huomattava, että edellä mainittu viittaus taide- ja käsityöalojen yrittäjiin ei voi mitenkään olla kattava. On hyvinkin oletettavaa, että löytyy paljonkin taiteilijoita ja käsityöläisiä, joilla jo on viitekehykset, joiden puitteissa heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat.

ARTIINO tulee rakentumaan ehkä sellaiseksi välimaastoja kattavaksi verkostoksi, joka tukee taide- ja käsityöalojen kehittymistä kaikkilla mahdollisilla tasoilla, luovasti, villisti ja iloisesti!

ARTIINOn kotipaikkana on Kiesilä Suomenniemellä, ja sähköisenä kotipakkana nämä kyläsivujen alasivut. Toiminta-alueena on koko Kaakkois-Suomi.
___________________________________________________________
Artiinon perustava kokous Kiesilän Kievarilla Suomenniemellä 8.2.2007 klo 18.00

1§ Kokous avattiin klo 18.17. Läsnä olivat Hilkka Kiesilä, Ismo Tuhkalainen, Sari Kouki, Liisa Mattheiszen, Riitta Kontunen  ja Pirkko Räsänen.
2§ Kokous järjestäytyi siten, että kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Kiesilä, sihteeriksi Pirkko Räsänen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sari Kouki ja Liisa Mattheiszen.
3§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (aiheesta oli lehtikirjoitukset Yhteissanomissa 2.2.2007 ja Etelä-Saimaassa 7.2.2007)
4§ Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat.
Yhdistys on uusi verkko-organisaatio, jonka tavoitteena on innostaa ja kehittää taide- ja käsityöaloihin liittyvää kulttuuria sekä harrastus- ja elinkeinotoimintaa. Eri taide- ja käsityöalojen yrittäjät, harrastajat ja ystävät voivat liittyä yhdistykseen jäseniksi.
Yhdistys järjestää tapahtumia, kursseja, retkiä, näyttelyitä, juhlia, kilpailuja ja esityksiä.
Yhdistyksen puitteissa voidaan tehdä pienimuotoista kohdelistausta ja markkinointia.
6§ Yhdistyksen nimenä on Artiino ja kotipaikkana Kiesilä, Suomenniemi, toiminta-alueena koko ”Villi Kaakko”.
7§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Kiesilä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Outi Ruottinen, Anne Hujala ja Sari Kouki. Varajäseniksi valittiin Liisa Mattheiszen, Ismo Tuhkalainen, Riitta Kontunen ja Pirkko Räsänen.
(§ Hallituksen tehtävien jako seuraavasti: varapuheenjohtajaksi Outi Ruottinen, sihteeriksi Pirkko Räsänen (hallituksen varajäsen), rahastonhoitajaa ei vielä saatu valittua.
9§ Yhdistystä ei ole syytä vielä tässä vaiheessa rekisteröidä.
10§ Muina asioina esille tuli yhdistyksen rahastonhoitajan edelleen etsiminen sekä yhdistykselle pankkitilin avaaminen ja sen käyttötavan selvittäminen. Jäsenmaksuja ei toistaiseksi kerätä.
11§ Kokous päätettiin klo 19.24.

puheenjohtaja Hilkka Kiesilä       sihteeri Pirkko Räsänen

pöytäkirjantarkastaja Sari Kouki                 pöytäkirjantarkastaja Liisa Mattheiszen
_______________________________________________________________
Toimintasuunnitelma 2007

Artiinon organisaatio

Yritetään löytää muotoa ARTIINOn organisaatiolle vuoden 2007 aikana, kehitellään ideaa. Tarvitsemme ehkä muutaman kaikille avoimen strategia-illan / sähkärikeskustelua.
Listaukset, markkinointi
Lähdetään luomaan lähialueesta kattavaa listausta; ja siinä löydetään toivon mukaan hyvä formaatti ajatellen kaikkia mahdollisia tahoja. Listat löytyvät sitten kyläsivun Artiinon alaiselta sivulta joko suoraan tai liitetiedostona (tai sekä että) .
Retket
Retki Käden taidot messuille 17.11.2007
1-3 lähiretkeä Kaakon kulmilla, lähtijöiden halukkuudesta riippuen.
Muut tapahtumat
Varainhankintaa kyläkirppiksen muodossa, missä mahdollisuus muuhunkin myyntiin.
Varainhankinta
Avustushakemuksia sopiville organisaatioille.
___________________________________________________________________

ARTIINON ORGANSAATIO oheisena liitteessä:

ARTIINON ORGANISAATIO