Myllymäen koulun liikuntasalivuorot lv 2015-2016

KEVÄÄN 2016 LIIKUNTASALIVUOROT PÄÄTTYNEET! Aikuisten vuoroakaan ei ole enää 16.5.2016, koska koululla alkaa kevätjuhlajärjestelyt. 
Myllymäen koulun liikuntasalissa (Hiessillankatu 10) on kaksi asukasyhdistyksen hakemaa liikuntasalivuoroa:

  • 0-8 v lapset: sunnuntaisin klo 17.00-18.00, su 6.9.2015 alkaen.
    Vuorolla ei ole ohjattua toimintaa. Tarkoituksena on, että lapset leikkivät ja pelaavat vanhempiensa opastuksella. Huom! Salivuoroille osallistutaan ns. ”omalla vastuulla” eli jokaisella pitäisi olla voimassa oleva tapaturma- tai muu vastaava vakuutus, sitä ei ole hoidettu asukasyhdistyksen toimesta.
    Lukuvuonna 2015-2016 lasten salivuorosta ei peritä mitään maksua, vaikka salivuorot ovatkin asukasyhdistykselle maksullisia. Asukasyhdistys tarjoa salivuorot lapsille tämän lukuvuoden ajan veloituksetta. Salivuoroille ei edelleenkään tarvitse ilmoittautua erikseen.
  • Nuorten ja aikuisten vuoro maanantaisin klo 19.30-21.00
    Aikuisten salivuorolla pelataan pääasiassa sählyä, mutta pidentynyt aika mahdollistaa myös muita toiminnan muotoja, mikäli intoa salivuoron jakamiseen ja hallinointiin löytyy. Aikuisten sählyvuoron hinnoittelusta ja järjestelyistä tietää parhaiten Harri Ketvell (harri.ketvell@pp1.inet.fi).

Asukasyhdistys pahoittelee muuttuneita varausaikoja ja viivästynyttä tiedotusta. Toiminta on ollut katkolla jo useamman vuoden ajan uusien aktiivisten toimijoiden puutteesta johtuen, mutta toimintaa on jatkettu nimenomaan tämän loistavan, lapsille suuntautuvan toiminnan johdosta. Jo monta vuotta samalla kokoonpanolla toiminut asukasyhdistyksen hallitus on pyytänyt salivuoroille osallistuvia perheitä ja aikuisten vuoroille osallistuvia tulemaan aktiivisemmin mukaan toimintaan ja osallistumaan nimenomaan tämän salivuoron hallinointiin, jotta jatkuvuus voidaan taata myös tulevina vuosina, koska Lappeenrannan kaupunki ei vuokraa tiloja yksityisille henkilöille, vaan hallinnoijana täytyy olla esim. asukasyhdistys. Jos salivuoroille halutaan jatkuvuutta tuleville lukuvuosille, tarvitaan toimintaan mukaan henkilöitä, jotka voivat huolehtia vuosittain salivuorojen varauksesta ja salimaksujen perimisestä.