Palvelut

Lappeenrannan Eteläalueen asukasyhdistyksen alueen palveluita:

Peruskoulut
Päivähoito
Liikkuminen ja yhteydet 

Lappeenrannan kaupunki haluaa panostaa asukkaittensa viihtyvyyteen. Yhteistyö kaupunginosayhdistysten ja kylien kanssa mahdollistaa asukkaiden tarpeiden paremman huomioimisen. Lappeenrannan alueraatien, kaupunkiraadin ja lähiötoimikunnan sivuilla esitellään lähemmin koko kaupungin asukas- ja aluetoimintaa.

Asukkaille on myös luotu nettiin oma Asukkaiden Lappeenranta -portaali, josta löytyvät lähemmin kaikki kaupungin alueet.