Kyläkirje 2017 Helmikuu

Lue helmikuun kyläkirje!

Tietokone tutuksi

Parikkala:

Tietokone tutuksi

Rautjärvi:

Avoimet kylät, Suomi100 SalpAction 10.6.2017

Kylät Etelä-Karjalassa juhlivat 100-vuotiasta Suomea la 10.6.2017 SalpAction, Suomi100 -tapahtumapäivällä. Päivän aikana tavoitteena on, että ne kylät, joiden alueella sijaitsee Salpalinjan rakenteita, rakentaisivat Salpalinjan ympärille tapahtuman, ajatuksella Kylä ja Salpalinja 100 vuotta sitten. Muut kylät voivat käyttää tapahtuman pohjana ajatusta Kylä tänä päivänä tai Kylä 100 vuotta sitten. Tavoitteena on tarjota kylissä vierailijoille tilaisuus tutustua maakuntamme kylien elämään historiasta tähän päivään ja itsenäisen Suomen syntyyn itärajan tuntumassa.

Lue lisää

Kylät 2030 –tulevaisuustyö käynnistyy!

Me kaikki elämme jatkuvassa muutoksessa. Maailma muuttuu, ja meidän on muututtava sen mukana. Muutosta ei voi pysäyttää, mutta siihen voi valmistautua, ja sitä voi jopa johtaa.

Kylät 2030 -tulevaisuustyön tavoitteena on käsitellä kyliä ja niiden roolia koko laajuudessaan pitkän aikavälin kehittämisen painopisteiden tunnistamiseksi ja tueksi. Työssä tärkeintä ei ole organisaatioiden ja rakenteiden kautta kehittäminen, vaan arvojen, vision ja identiteetin rakentaminen. Vasta näiden ollessa kristallinkirkkaana kaikilla toimijoilla, voidaan aloittaa vastuun- ja työnjako.

Me kaikki asumme kylissä: maalla ja kaupungissa, taajamissa, syrjäkylillä, kaupunginosissa tai kortteleissa. Yhteisöt, paikat ja rakenteet vaihtelevat, mutta lopulta kyseessä on aina kylä ja sen asukkaat, ja kylien elinvoima.

Ilmoittaudu mukaan tulevaisuustyöhön!