Etelä-karjalan kyläportaali

Etelä-Karjalan Kylät ry hallinnoi tätä kyläportaalia.

Tälle sivulle tulee lista Etelä-Karjalan kylien verkkosivuista sekä kylätaloista.

Tämä sivusto toimii myös esityksenä kyläyhdistyksille uusien sivujen luontia varten. Lähitulevaisuudessa Etelä-Karjalan Kylät
avaavat sivupalvelun, jonka tarkoituksena on auttaa kyläyhdistyksiä päivittämään vanhentuneet sivut nykyaikaisiin.

tulossa

Kyläyhdistysten sivut

Lista jo olemassa olevista kyläyhdistysten verkkosivuista

Kylätalot

Lista Etelä-Karjalan kylien kylätaloista

yhteistyössä

Etelä-Karjalan Kyläportaalin palvelintilan tarjoaa Etelä-Karjalan Liitto.