Vuoden kylän ja kylätoimijan valinta

Vuoden 2010 eteläkarjalainen kylä

Vuoden 2011 eteläkarjalaiseksi kyläksi on valittu Tarnalan kylä Parikkalasta.  Tarnalan kylä sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnan pohjoispäässä entisen Saaren kunnan alueella.  Kylästä on lähimpään kaupunkiin matkaa 65 km (Savonlinna) ja Parikkalan kuntakeskukseen 30 km.  Asukkaita kylässä on 200  ja kesäasukkaita 100 henkeä. Ajan hammas on vienyt Tarnalasta kuten muiltakin maalaiskyliltä elintärkeitä palveluita (kauppa, koulu jne.).  Tarnalan kyläläiset eivät kuitenkaan ole jääneet niiden puutetta suremaan ja surkastumaan, vaan ovat terhakkaasti tarttuneet toimeen ja kehittäneet kylän toimintaa eteenpäin.

Perustelut valinnalle:

Tarnalan asukkaat ovat pienestä asukasmäärästään huolimatta saaneet aikaan isoja asioita.  Entisajan talkoohenki vaikuttaa kylässä.  Tarnalassa toimii useampi yhdistys ja niiden sekä kyläläisten yhteistyö on saanut aikaan useamman voimainponnistusta vaativan urakan toteutuksen.  Yhteistyössä on tehty ulkoilureitistöjä, hiihtolatuja, maisemointeja, lintutorni, kota, kesäteatteri ja muita virkistyspaikkoja. Kyläläiset osallistuivat myös asukkaiden hankintaan kunnan kylään rakentamaan rivitaloon

Hyvän yhteistyön osoitus on myös kylän entisen koulun muuttaminen kylätuvaksi, jossa järjestetään erilaisia kursseja, tapahtumia ja juhlia ja josta löytyy myös tietokoneluokka.  Uusimpina saavutuksina kyläläisillä on juuri käyttöön otettu uusi yhteinen uimaranta ja kylätuvalla kokoontuva Entisten nuorten Ruasa -virkistyskerho, joka tarjoaa kaikenikäisille kyläläisille ohjelmaa, ruokailua ja virkistystä.

Tarnalan kylätoiminta on ollut pitkäjänteistä toimintaa, sillä viime vuonna kylä juhli kylätoimintansa 30-vuotista taivalta.  Kylä ei myöskään ole unohtanut kulttuuria ja juuriaan. Kyläläiset ovat kirjoittaneet Tarnalan historian yksiin kansiin.  Kylän historiasta on ilmestynyt kirja ”Tarnalassa ku taivaan pankolla”.  Lisäksi kylässä järjestetään perinnepäiviä ja valtakunnallisestikin tunnustettua arvokasta kylän kulttuurimaisemaa valitaan tehdyn Tarnalan maisemanhoitosuunnitelman pohjalta. Kylän kesäteatteri ja järjestettävät maalausleirit ovat omiaan tarjoamaan kulttuuriruokaa niin omalle väelle kuin matkailijoillekin. Kylän kehittämisen etenemisestä on huolehdittu laatimalla kylälle sen kehittämistoimia tukeva liiketoimintasuunnitelma.

Kunniamaininta 2011 suomenniemeläiselle Kauriansalmelle:

Kunniamaininta on myönnetty Kauriansalmen kylille Suomenniemellä. Kauriansalmi sijaitsee liikenteen solmukohdassa Mikkelin tien varrella ja n. 5 km päässä Suomenniemen kuntakeskuksesta. Puhdasvetinen ja luonnon kaunis Kuolimo -järvi tarjoaa silmänruokaa ja matkailuedellytyksiä niin paikallisille asukkaille kuin myös lomalaisille ja matkailijoille.  Kauriansalmelta löytyy mm. kyläkauppa, joukko muita yrityksiä, tankkauspiste, kahvio sekä vierasvenelaituri. Kylässä on 200 vakituista ja 400 vapaa-ajan asukasta ja lisää asukkaita pyritään hankkimaan, sillä kylästä löytyy myytäviä tontteja.

Perustelut kunniamaininnalle:

Kauriansalmi on kehittyvä, erinomaisella paikalla sijaitseva, asukasluvultaan kasvava ja kesäasukkaita sekä lomalaisia houkutteleva paikka.  Kaunis ympäristö ja upea puhdasvetinen Kuolimo –järvi tarjoavat virkistystä ja venereitistöjä matkailijoille ja ovat omiaan lisäämään alueen matkailua.

Kylä järjestää vireää toimintaa (tapahtumat, talkoot) sekä vakituisille että kesäasukkaille kuten myös satunnaisille matkailijoille.  On markkinoita ja kesätapahtumia, jotka ovat erityisesti lisääntyneet kylän yhteisen ponnistuksen Käen painallus –maisematornin myötä.  Torni sijaitsee Painalluksen mäellä.  Maisematorni on myös kirvoittanut Suomenniemen nuorisoseuraa tekemään näytelmän ”Käki selän alla”.   Maisematorni toteutettiin yhteistyönä kyläläisten, kesäasukkaiden, eri yhdistysten ja Suomenniemen Marttojen kanssa.  Maisematorni on lisännyt kyläläisen yhteisöllisyyttä tuomalla uusia yhteisiä tapahtumia.

Kauriansalmen vuonna 2008 valmistunut vierasvenelaituri palveluineen tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden rantautua kylään ja retkeillä alueella ja toisaalta antaa myös mahdollisuuden retkeillä kylästä käsin Kuolimon vesistöissä.  Vierasvenelaituri tarjoaa oivan paikan järjestää erilaisia kesäisiä tapahtumia.

Vuoden kylätoimija 2011

Vuoden 2011 eteläkarjalaiseksi kylätoimijaksi on valittu Toivo Launiainen Virmutjoen kylästä Ruokolahdelta.  Toivo Launiainen on pitkäaikainen Virmutjoen kylän kyläpäällikkö ja tehnyt pitkän rupeaman Virmutjoen koulun opettajana.  Kunnalliselämässä Toivo Launiainen on tunnettu kylien ja niiden kehittämisen puolestapuhujana.

Perustelut:

Toivo Launiainen on toiminut Virmutjoen kylän kyläpäällikkönä liki 30 vuoden ajan sekä tehnyt pitkän työrupeaman Virmutjoen kyläkoulun opettajana.  Hän on myös ahkerasti toiminut kylällä toteutettujen kehittämishankkeiden aktivaattorina sekä tinkimättömänä kylien puolestapuhujana kunnalliselämässä. Toivo Launiainen vaikutus ja käden jälki näkyy  kylän toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Huomioitavaa on se, että Toivo Launiainen on tasapuolisesti puolustanut asuinkuntansa kylien toimintaa. Kunnalliselämässä Toivo Launiainen on ollut vuodesta vuodesta 1969 lähtien ja siten omalta osaltaan huolehtinut maaseudun kehittämisestä ja elävänä pysymisestä.