Kuukausi: lokakuu 2011

Kuuluvat verkko- ja puhelinyhteydet kuuluvat kaikille!

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kehottaa kansalaisia pitämään oikeuksistaan rohkeasti kiinni, jos luvatut viestintäyhteydet eivät toimi. Yleispalveluyrityksiksi nimetyt teleyritykset eivät voi tinkiä niille asetetuista velvollisuuksista. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru vieraili Inarissa ja Sodankylässä. Kiuru kävi mm. Lisman kylässä, jossa puhelin- ja verkkoyhteyksien toiminnassa on isoja puutteita. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada kiinteä tai …

Kuuluvat verkko- ja puhelinyhteydet kuuluvat kaikille! Lue lisää »

Maaseutupolitiikan koordinointi työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi

Kansallisen maaseutupolitiikan koordinointi siirtyy hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä 1.1.2012 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi. Käytännössä vuoden vaihteessa TEM:iin siirtyy maa- ja metsätalousministeriön maaseutujaosto, ja sen mukana ainakin kolme vakinaista ja yksi määräaikainen virkamies. Uudet henkilöt sijoittuvat ministeriön alueosastolle aluekehitysryhmään. Maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajat ovat neuvotelleet siirtoon liittyvistä budjetti- ja henkilöstöasioista …

Maaseutupolitiikan koordinointi työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi Lue lisää »

Virtauksia ja valintoja seminaarin materiaalit

Imatran kylpylässä pe – la 14 – 15.2011 järjestetyssä Virtauksia ja valintoja –seminaarissa pohdittiin maaseudun äänen kuulumista sekä maakunta- että paikallisella kuntatasolla.  Meneillään olevat maaseutua koskevat hallinto- ja kuntauudistukset tulevat vaikuttamaan maaseudun äänen kuuluvuuteen sekä sen käyttöön.  Maaseudun äänen vaikuttavuus voi loitontua ja vaimeta, kun kuntakoot kasvavat ja maaseutuhallinto toteutetaan yhdestä laajasta yksiköstä käsin. Lähidemokratian …

Virtauksia ja valintoja seminaarin materiaalit Lue lisää »

KYLÄ 2020 -KYSELY

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella tehtävän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa ja ennen kaikkea alueen asukkaiden mielipiteitä oman kylänsä tulevaisuuden näkymistä ja toiveista. Myös erilaiset kehittämisideat ovat tervetulleita! Saatuja tietoja käytetään apuna mm. kyläsuunnittelussa, tulevan ohjelmakauden suunnittelussa ja uusien hankkeiden kehittelyssä. Myös alueen loma-asukkaat voivat vastata kyselyyn. Kyselyyn vastataan joko sähköisesti tai paperilomakkeilla, joita saa mm. palautuspaikoista. …

KYLÄ 2020 -KYSELY Lue lisää »