Virtauksia ja valintoja seminaarin materiaalit

Imatran kylpylässä pe – la 14 – 15.2011 järjestetyssä Virtauksia ja valintoja –seminaarissa pohdittiin maaseudun äänen kuulumista sekä maakunta- että paikallisella kuntatasolla.  Meneillään olevat maaseutua koskevat hallinto- ja kuntauudistukset tulevat vaikuttamaan maaseudun äänen kuuluvuuteen sekä sen käyttöön.  Maaseudun äänen vaikuttavuus voi loitontua ja vaimeta, kun kuntakoot kasvavat ja maaseutuhallinto toteutetaan yhdestä laajasta yksiköstä käsin. Lähidemokratian tarpeen tärkeys korostuu sekä maaseutusuunnitelmien yhdentyminen mm. kylä – kuntatasolla on välttämätöntä. Ratkaisuina voivat olla kyläsuunnitelmien sisältyminen kuntien maaseutuohjelmiin (joita kuntien tulisi laatia), kylistä koostuvien kyläneuvostojen tms. lähidemokratiaa edistävien elinten kokoaminen sekä maaseututoimijoiden yhteistä ääntä edustavan kokoonpanon kehittäminen.

Seminaarin esitykset löydät alta:

Eero Uusitalo – Kylä maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Ilpo Jorasmaa – Kumppanuus ja sopimuksellisuus seudullisen kehittämisen menetelmänä

Päivi Kurikka – Miten saada eri alueiden ja eri kuntalaisryhmien ääni tasapuolisesti kuulumaan

Tuomas Perheentupa – Kylätoiminnan lisääntyvä vastuu

umppanuus ja sopimuksellisuus seudullisen kehittämisen menetelmänä, toiminnanjohtaja Ilpo Jorasmaa, Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry

Kylätoiminnan kasvava vastuu, kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa, Suomen kylätoiminta ry

Nuoret ja maaseudun elämänlaatu, hankevastaava Paula Pajari, Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry ja Joonas Karhinen, Matkailuosuuskunta Papinniemi camping

Päivien yhteenveto, koulutussuunnittelija Suvi Kaljunen, Maaseudun Sivistysliitto: Yhteenveto Vastauksia