Suomen kylätoiminnan kuulumisia

Suomen kylätoiminnan uutiskirje on julkaistu

Suomen Kylätoiminta ry aloittaa Uudellamaalla Kyläapu-hankkeen
Kyläyhdistykset palkkaavat Kyläapu-hankkeessa pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi. Heidän tehtävänsä on erityisesti auttaa ikääntyviä kyläläisiä arjen askareissa. Hankkeen painopiste on Raaseporin alueella, mutta kaikki halukkaat Länsi-Uudenmaan yhdistykset ovat tervetulleita mukaan. Uudenmaan ELY-keskus osallistuu Kyläapu -hankkeen rahoitukseen ja projektipäälliköksi on valittu Juhani Nenonen. Lue lisää

ERA ja ERCA yhdistyvät
Syyskuun alussa kaksi suurta eurooppalaista maaseutuverkostoa ERCA (European Rural Community Association) ja ERA (European Rural
Alliance) päättivät yhdistää voimansa ja isona järjestönä ajaa maaseudun asukkaiden asiaa. Yhdistäminen auttaa myös eurooppalaisia kyliä linkittymään keskenään ja jakamaan tietoa ja osaamista maaseudun kehittämistyöstä. Lue lisää.

Suomen Kylätoiminta ry vaatii lähidemokratiaa kyliin!
SUomen Kylätoiminta ry julkaisu syyskuussa julkilausuman, jossa se vaatii lähidemokratiaa kyliin. Julkailausuma otettiin paikoin hyvin vastaan paikallismedioissa. SYTY vaatii, että asukkaiden oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin paikallisella tasolla on kirjattava kuntalakiin nykyistä lakia sitovammin ja kuntalain muutosten valmisteluun on otettava mukaan myös paikallistoimijoita.  Lue lisää.

Alueellinen demokratia madaltaa kynnystä kuntaliitokseen
Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö teettivät Siv Sandbergillä ja Ritva Pihlajalla merkittävän selvityksen “Alueellista demokratiaa”
ja julkaistiin 18.9.2012. Siinä kartoitettiin lähidemokratian alueellisia toimintamalleja Suomessa ja arvioitiin niitä niin kuntaorganisaation kuin kunnan asukkaidenkin näkökulmasta. Lue lisää.