Sorateiden kunnossapito -kansalaisaloite

Pohjois-Savon Kylät ry on tehnyt kansalaisaloitteen sorateiden kunnossapidosta. Kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 allekirjoittajaa, jotta asia saadaan eduskunnan käsittelyyn.
Kansalaisaloite: Sorateiden kunnossapito turvattava lainsäädännöllä on avautunut 4.5.2015 verkkoon. Aloitteeseen voi  tutustua ja sen allekirjoittaa täällä.
Aloitetta voi kannattaa sähköisesti tunnistautumalla ohjeiden mukaan kansalaisaloite.fi -sivustolla. Tai kansalaisaloitetta voi kannattaa myös paperilla, jolloin täytetään esitäytetty lomake. Postitusohjeet aloite-sivulla.Asia on tärkeä kaikkialla Suomessa. Tiestön kunnosta on tehty aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta. Rahoitus on vain pienentynyt vuosi vuodelta. Tällä hetkellä ollaan jo siinä tilanteessa, että maaseutu asuminen ja siellä elinkeinojen harjoittaminen sekä turvallisuus ovat vaarantuneet pahoin kehnoimmilla soratieosuuksilla.

Toivomme, että levitätte aloitteesta tietoa kylätoimijoille, maaseudun yrityksille ja kaikille sidosryhmillenne.

Asia on tärkeä, jopa elintärkeä ja ajankohtainen aika monelle maaseudun asukkaalle, yritykselle ja viljelijälle!

Tässä vielä linkki blogikirjoitukseen, joka on maaseutupolitiikan ytr:n sivuilla.