Seurantalojen korjausavustukset

Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2016 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset tulee toimittaa Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2015.  

Avustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, raittiusyhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien seurantalojen korjauksia varten. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen. EU-rahoitusta saaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta.

Korjausavustuksista päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat seurantaloja ylläpitävien yhdistysten keskusjärjestöjä. Neuvottelukunnassa on lisäksi edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Museovirastosta ja Suomen Kuntaliitosta.

Avustuksien myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat.

Avustushakemus täytetään joko verkkopalvelussa tai paperilomakkeella B:1. Sähköinen haku on auki 30.9. klo 16 saakka.

Ohjeet, linkki sähköiseen hakupalveluun sekä tulostettava hakulomake löytyvät Kotiseutuliiton sivuilta osoitteesta: www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/avustuksen-hakeminen

Hakulomakkeen voi myös tilata Suomen Kotiseutuliiton toimistosta puh. (09) 612 6320 tai toimisto@kotiseutuliitto.fi.

Hakuohje [pdf]

Ohjeita hakemiseen Kotiseutuliiton sivuilla

Lisätietoja:

Rakennustutkija Johanna Hakanen, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3221, johanna.hakanen@kotiseutuliitto.fi

Hankesihteeri Sanna Käyhkö, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi