Kyläkirja

Jäljet Jängyn rannalla -kyläkirjaa on saatavana hintaan 35 € + mahdolliset toimituskulut. Kirjan myyntiä hoitaa Jaakko Meronen, Reijuksentie 3,  53850 Lpr
puh. 040 564 9380.

Otteita sisällysluettelosta: Jängynranta ja -järvi, Kylää, Asutushistoriaa, Esihistoriaa, Kulkureitit, Kylät ja asukkaat 1500-luvulla, Elämää ja tapahtumia, Muistelmia kylien elämästä, Sotien jäljet ja Uitto.
Kirjan on toimittanut Tapio Törmä. 211 s.