Historia

Kirjoittanut Jouni Suppola

Historialliset tiedot kylämme asutuksesta ja elämästä ovat noin 450 vuotta vanhat. Sen aikuiset veroluettelot osoittavat silloin kylässämme asuneen puolenkymmentä verolle asetettua taloa eli ”savua” kuten siihen aikaan sanottiin. Voimme jo tämän perusteella sanoa että Kumpu kuului pitäjämme vanhimpiin kyliin. Luultavaa kuitenkin on, että kylämme asutus on jo aiemmin alkanutta.

Kummunkylä on tyypillistä rajaseutua. Salpausselkä kulkee kumpuilevan kylämme halki. Eränkäynti Laatokan rannan vanhemmilta asuinalueilta on suuntautunut tänne ennen varsinaista kiinteää asutusta. Kalarikas Suurijärvi on houkuttanut kalastajat retkilleen ja antanut myöhemmin pohjan asutuksen alkamiselle ympäristössään.

Kumpu kuului jo näinä varhaisina aikoina raja-alueeseen, jossa savolaisten ja karjalaisten ”eränautinta” kohtasivat toisensa. Jo silloin näistä eduista syntyi vakavia erimielisyyden aiheita heimojen välille. Perimätiedoista ei löydy varmuutta siihen, siirtyivätkö ensimmäisen karjalaisasutuksen jälkeläiset jatkuvien rajakahakoiden pakottamina ja uuteen Ruotsista käsin levitetyyn uskontoon taipumattomina Venäjälle,vai ovatko he meidän kantaisiämme. Joka tapauksessa 1500-luvulla huomattava osa kylämme asutuksesta joutui siirtymään muualle mm. uskontoon alistumattomina.