Vanhempainyhdistys

Kuukanniemen Vanhempainyhdistys ry toimii erityisesti Kuukanniemen koulun ja päiväkodin yhteydessä ja sen kotipaikka on Lemin kunta.

Olemme kesällä 2006 rekisteröity yhdistys. Mitä useampi meitä on, sitä enemmän voimme vaikuttaa lastemme kasvuympäristöön ja sitä paremmin voimme ottaa huomioon erilaiset tarpeet. Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun Lemin kunnan toimijoiden kanssa asioissa, jotka vaikuttavat lastemme nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Sitoutumattomina me voimme olla nostamassa tarpeen mukaisia asioita esille. Jokainen vapaaehtoinen yhdistys kaipaa aina uusia ideoita, toteuttajia, toimijoita, aivan kuten mekin, mutta hengessä mukana oleminenkin on tärkeää. Haluamme osaltamme luoda turvallisen kasvuympäristön virikkeineen Kuukanniemen ja lähialueen lapsille ja nuorille.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja päiväkodin sekä kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa Lemin kunnassa ja erityisesti Kuukanniemessä ja sen lähiympäristössä.

Tahdomme tukea koteja ja kouluja niiden pyrkimyksessä luoda lapsille ja nuorille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Haluamme edistää lasten ja nuorten tasapainoista ja monipuolista kehitystä.

Tuomme esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Toimimme lasten ja nuorten vanhempien yhteistyöelimenä sekä lasten ja nuorten arjen vapaaehtoisena edunvalvojana.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Kuukanniemessä ja lähiympäristössä asuvien lasten ja nuorten vanhemmat tai muut huoltajat. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen (18 –vuotta täyttänyt) henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenen oikeudet ovat samat kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus- tai yhteisöjäsenenä. Kaudella 2017-2018 kannatusjäsenten maksu on 20 € ja yhteisöjäsenten 50 €. Jäsenhakemukset osoitetaan yhdistyksen hallitukselle hallituksen jäsenien kautta (erillinen lomake), mieluimmin sähköpostilla. Kauden 2017-2018 osalta varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 €.

Tervetuloa mukaan toimintaan!