Partalan siivapyöräkerho


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Partalan siivapyöräkerho ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki, toimialueena pääasiassa Partalan kyläyhdistyksen toiminta-alue eli Partalan, Mentulan, Ryösölän ja Saarnialan kylien alue Lappeenrannan kaupungissa.
Kerhoa ei rekisteröidä ainakaan toistaiseksi.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Kerhon tarkoituksena on vanhojen maataloustraktoreiden säilyttäminen, kunnostaminen ja niiden perinteen vaaliminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää erilaisia kokoontumisia, tempauksia ja tapahtumia esitelläkseen jäsenistönsä omistuksessa olevia vanhoja maataloustraktoreita
pyrkii myötävaikuttamaan vanhojen traktoreidensäilymistä ajokuntoisina mm. kunnostamalla yhteistoimin niitä ja hankkimalla varaosia yms.
osallistuu kaikkeen mahdolliseen keskusteluun maailman, kotimaan ja kylän asioissa
tekee kaikkea sitä mikä tuntuu mukavalta, vastustaa byrokratiaa ja EU:n direktiivejä, keskittyy kaikkeen epäoleelliseen
pyrkii toimimaan huumori silmäkulmassa , vastustaa tiukkapipoisuutta
Toimintansa tukemiseksi kerholla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjuksia ja lahjoituksia sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenistö

Kerhoon jäseneksi hyväksymisestä päättää kerhon johtokunta, josta käytetään nimitystä jääräneuvosto.
Kerhon jäsenestä käytetään nimitystä jäärä.
Kerhon kannattajajäseneksi jääräneuvosto voi hyväksyä muitakin yksityishenkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.
Jääräneuvosto pitää kerhon jäsenistä jäsenluetteloa, johon merkitään henkilön lisäksi hänen omistamansa tai hallitsemansa maataloustraktorin tiedot.
Kerhon jäsenten mahdollisen jäsenmaksun määrää jääräneuvosto.

4 § Jääräneuvosto (johtokunta)

Kerhon asioita hoitaa jäsenistön keskuudestaan valitsema nelijäseninen jääräneuvosto johon kuuluvat puheenjohtajana isojäärä, varapuheenjohtajana varaisojäärä, sihteerinä puumerkkijäärä ja talousasioista vastaava oravannahkajäärä.
Jääräneuvoston jäsenten toimikausi on 1-10 vuotta kerhon muodostavien jäärien päätöksestä riippuen.
Jääräneuvosto kokoontuu tarvittaessa ja jollei tarvetta ole niin tarpeettomastikin.

5 § Nimenkirjoittajat

Kerhon nimen kirjoittaa kerhon isojäärä ja varaisojäärä yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä puumerkkijäärän kanssa.

6 § Talous

Kerhon taloutta hoitaa jäärien valitsema oravannahkajäärä, joka on tilivelvollinen asioista jääräneuvostolle.

7 § Kokoukset

Jäärät kokoontuvat tarvittaessa jääräneuvoston ja isojäärän kutsusta. Jäärien kokous pyritään pääsääntöisesti järjestämään 1-2 kertaa vuodessa tai harvemmin tai useammin tilanteiden mukaisesti.
Jäärien kokouksesta voi puumerkkijäärä tarvittaessa laittaa asioita myös pergamentille.
Kutsu jäärien kokouksiin tapahtuu vapaamuotoisesti suusta suuhun menetelmällä .
Vuosittain pyritään laatimaan epävirallinen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
Jäärien kokouksen tärkein kohta on ”Muut mahdolliset asiat”, jolloin voidaan vapaasti ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin tai mahdottomiin asioihin.

8 § Sääntöjen muuttaminen

Kerhon sääntöjä voidaan muuttaa tarvittaessa jäärien kokouksen päätöksellä jääräneuvoston esityksestä.

9 § Kerhon purkaminen

Kerho purkautuu automaattisesti kun sen toiminta loppuu mielenkiinnon puutteeseen tai toiminta muutoin lopetetaan. Kerhon mahdolliset varat luovutetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin kyläkunnan hyväksi.