Kylillä on vahva imago!

 Suomalaisten mielikuva maaseudusta on erittäin myönteinen: luonto, aitous ja hyvä elämä. Näin kertoo tuore Maaseutubarometri. Suomalaisten mielissä kylät edustavat vahvimmin maaseutua. Näissä Suomen pienimmissä toiminnallisissa yhteisöissä harjoitetaan omaa liiketoimintaa ja ne toimivat asukkaiden olosuhteiden parantamiseksi. Suomen Kylätoiminta ry jäsenverkostoineen tekee työtä maaseudun ja kylien elinvoiman eteen. Paikallistasolla tehtävä työ lisää selvästi luottamusta maaseudun tulevaisuuteen.

Suomalaisten henkiset juuret ovat maaseudulla, tämä käy ilmi tammikuussa julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta maaseutubarometrista. Stressi ja kansantalouden rasitteena oleminen eivät kuulu maaseudun kuvaan. Tutkimus osoittaa, että maaseutu nähdään dynaamisena alueena, jossa voidaan kehittää uudenlaisia palveluja ja elinkeinoja sekä yhdistää siihen luonnon rauhasta nauttiminen. Esimerkkejä on jo olemassa, mm. Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien Bisneskeissit –hanke on koonnut tietoja olemassa olevista liiketoimintamahdollisuuksista kylillä ympäri Suomen. 

24 prosenttia suomalaisista luokittelee itsensä identiteetiltään maalaiseksi. Osuus on ollut tasaisessa nousussa 2009 vuodesta lähtien. 36 prosenttia suomalaisista kokee olevansa sekä maalainen että kaupunkilainen. Maaseudulle ja haja-asutusalueille kaivataan edelleen.  Barometri toteaa, että lapsiperheillä vaakakupissa painavat oletettavasti edulliset asuinneliöt ja rauhallinen ympäristö, joten heistä 23 prosenttia pitää toivepaikkanaan maaseudun haja-asutusaluetta. 

Hyvän elämän merkityksellinen tekijä on mielekäs työ. Useat toivovat barometrin perusteella , että maaseudulla olisi tulevaisuudessa kukoistavaa monimuotoista matkailua sekä uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa. Myös yritystoiminnan monipuolistumista toivotaan. Nämä ovat myös päättäjien toivelistalla. Kuitenkin näyttää siltä, että kaupungeissa toimivat yritykset eivät hyödynnä maaseudun mahdollisuuksia siinä määrin kuin olisi mahdollista. Maaseutua pidetään hyvänä toimintaympäristönä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja luovalle työlle, sekä siellä koetaan olevan runsaasti hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoimintamahdollisuuksia auttavat avaamaan myös paikalliset Leader-ryhmät, jotka neuvovat, tukevat ja rahoittavat maaseudun toimintaa. 

Maaseutubarometri selvittää, miten Suomen asukkaat  – niin tavalliset kansalaiset kuin asiantuntijaryhmät – ymmärtävät maansa maaseudun olemuksen. Tutkimuksen toteuttivat Pauliina Aho ja Juha Rahkonen Taloustutkimus Oy:sta työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Lue alkuperäinen tutkimus: http://www.tem.fi/files/38647/Maaseutubarometri_2014_LOPPURAPORTTI.pdf

Lisätietoja Suomen Kylätoiminta ry
Eero Uusitalo
Puheenjohtaja
Puh: 040 5419916