Historiaa 2009

Vuosikokous 2009
Otteita kokouspöytäkirjasta :

Johtokuntaan toimintavuodelle 2009 valittiin edelleen Heikki Kiesilä, Heikki Salla, Hannu Kokkonen, Ville Ruottinen, Timo Saalasti ja Ossi Hämäläinen. Tilintarkastajiksi valittiin Tuula Saalasti ja Sauli Björn. Varatilintarkastajiksi valittiin Juhani Olla ja Mauri Hyvärineni.
Jäsen- ja liittymämaksujen vahvistaminen.
Jäsenmaksuksi vuodelle 2009 vahvistettiin 30 €, vierasmaksu 5€/pvä (jänis), liittymismaksu 400€, nuorisojäsen 200 € (15-18v) ja vuosikortti 84€. Jäsenmaksu maksettava seuran tilille  416510-52030 huhtikuun loppuun mennessä.
Kilpailutoimikuntaan vuodelle 2009 valittiin uudelleen Timo Saalasti, Aatto Hongisto, Risto Kiesilä, Olli Kiesilä, Yrjö Saalasti, Hannu Kokkonen ja Simo Kaikkonen.
Pilkkikilpailut pidetään pitkäperjantaina, jos jäätilanne sallii. Ossi Hämäläinen ja Aatto Hongisto toimivat suurpetoyhdyshenkilöinä.
Muita kokouksessa esillä olleita asioita:
Seura on mukana Suomenniemen yhteisluvassa hirvenmetsästyksessä, samoin suurpetometsästyksessä.
______________________________________________________________

Pilkkikisat Lahnaveden jäällä pääsiäisenä 10.4.2009

Pilkki 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osanottajia 59

Pääpalkinto, suurin ahven 268 g
Mauno Laari
Tulokset:
Pilkkitulokset_10_4_2009

_________________________________________________________________

Syksyn 2009 hirvijahti:

Lupia on yhteensä neljätoista, seitsemän aikuista ja seitsemän vasaa. Aikuinen voidaan korvata myös kahdella vasalla.
Hirvijahti alkoi  lauantaina 17.10. ja saalista tuli heti ensimmäisenä jahtipäivän, kaksi aikuista ja kolme vasaa.
Sunnuntaina 18.10. saalis oli yksi aikuinen ja yksi vasa.
Launtaina 24.10. saalis 10 piikkinen uronhirvi, apujana Juho Pylkkö  ja yksi vasa.
Sunnuntain 25.10. saalis oli yksi vasa.
Launtaina 31.10. eikä sunnuntaina 1.11. saalista. Samoin 7.11. ei saalista!
Sunnuntaina 8.11. saalis oli kolme vasaa. Jäljellä on siis vielä kaksi aikuista.
Lauantaina 14.11. saalis oli yksi aikuinen ja sunnuntaina samoin, joten vuoden 2009 hirvijahti on päättynyt.