Ryöpäsaarentie

Pöytäkirja Ryöpäsaaren yksityistien tiehoitokunnan sääntömääräisestä vuosikokouksesta  03.05.2014 Kiesilässä klo 14.00

1§ Kokouksen avaus.
Koollekutsuja Olli Kiesilä avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin  Olli Kiesilä ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Kiesilä

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestys
Kokouksen esitetty työjärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5§ Läsnäolevien tieosakkaiden toteaminen
Läsnä olivat Olli Kiesilä ja Risto Kiesilä

6§ Toiminnan tarkastajien valitseminen.
Valittiin toiminnantarkastajaksi  Sinikka Kiesilä ja varalle Ossi Kontunen.

7§ Tilinpäätöksen hyväksyminen edellisetä vuodelta.
Hyväksyttiin edellisen tilikauden tulos.

8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle
Hyväksyttiin tili- ja vastuuvapaus tiehoitokunnalle.

9§ Talousarvio tulevalle vuodelle
Kustannukset n. 600,00 euroa / vuosi tuloina ja menoina n. 600,00euroa. Talousarvio vuosille 2015 hyväksyttiin yksimielisesti

10§ Tieyksikköjaon tarkistaminen
Paula Kaltulan osuudet on maakaupan johdosta siirtyneet Jari Heikkiselle ja Johanna Muhlille.

11§ Yksikkömaksun suuruus ja kantoaikaväli.
Yksikkömaksu on 0,10c / tienhoitoyksikkö ja perusmaksu on 12,00 €.
Kantoaikaväli yksi vuosi

12§ Hoitokunnan valinta
Kokous valitsee yksimielisesti hoitokuntaan Olli ja Risto Kiesilä.

13§ Hoitokunnan ja toiminnantarkastajien palkkion määrääminen
Maksetaan laskun mukaan.

14§ Ei muita esilletulevia asioita.

15§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Kokoukset pidetään vuosittain sääntömääräisesti.

15§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirja on nähtävissä  Olli Kiesilällä ja kyläsivuilla

17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.50.

Olli Kiesilä, pj

Olen tänään tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Risto Kiesilä
________________________________________________________

 

 

Kommentointi on suljettu.