Historiaa 2008

Vuosikokous 2008
Otteita kokouspöytäkirjasta :

Johtokuntaan toimintavuodelle 2008 valittiin edelleen Heikki Kiesilä, Heikki Salla, Hannu Kokkonen, Ville Ruottinen, Timo Saalasti ja Ossi Hämäläinen. Tilintarkastajiksi valittiin Sakari Korpisalo ja Yrjö Saalasti. Varatilintarkastajiksi valittiin Pentti Kokkonen ja Tuula Saalasti.

Jäsen- ja liittymämaksujen vahvistaminen.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2008 vahvistettiin 30 €, vierasmaksu 5€/pvä (jänis), liittymismaksu 400€, nuorisojäsen 200 € (15-18v) ja vuosikortti 84€. Jäsenmaksu maksettava seuran tilille  416510-52030 huhtikuun loppuun mennessä.

Kilpailutoimikuntaan vuodelle 2008 valittiin uudelleen Timo Saalasti, Aatto Hongisto, Risto Kiesilä, Olli Kiesilä, Yrjö Saalasti, Hannu Kokkonen ja Simo Kaikkonen.

Riistakolmiolaskenta suoritetaan 23.2.2008 klo 08:00. Kokoontuminen Ollin pajalla. Pilkkikilpailut pidetään pitkäperjantaina 21.3.2008. Ossi Hämäläinen ja Aatto Hongisto toimivat suurpetoyhdyshenkilöinä.

Muita kokouksessa esillä olleita asioita:

Seura on mukana Suomenniemen yhteisluvassa hirvenmetsästyksessä.Riistanhoitoyhdistys suosittelee metsästyskortin maksamista suoraveloituksena. Rhy:n ampumaradan kunnostus jatkuu kevään ja kesän aikana.Seura on mukana Riistanhoitoyhdistyksen suurpetometsästyksessä. RHY:n suurpetopalaveri on 2.5.2008 Kiesilän Erän majalla.Tulevan kevään talkootöinä tehdään koiratarha, kunnostetaan kaivoa ym.Jäsenet, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne puheenjohtajalle, niin saatte kokouspöytäkirjat, RHY:n tiedotteet ja muutakin postia.

Vuosikokous 2008

______________________________________________________________

Kesäkokous 2008

Otteita kokouspöytäkirjasta:
Metsästyksen johtajaksi valittiin Hannu Kokkonen ja varajohtajiksi Sakari Korpisalo, Juhani Olla, Sauli Björn, Raimo Laamo ja Timo Saalasti.

Hirvijahtiin ilmoittautuminen viimeistään lauantaina 27.9.2008 klo 08:00 metsästysmajalla. Maksu seuran tilille 416510-52030. Ensimmäinen jahtipäivä on talkoopäivä.

Kanalintujen ja sorsien metsästys
Metsoja yksi per metsästäjä, teeriä harkiten kohtuullisesti.
Sorsien metästysoikeus on vain kalatusoikeuden omaavilla.
Vierasmaksu 5 euroa/päivä/vieras. Seuran jäsen oltava mukana.
Saalisilmoitukset palautettava tammikuun 15. päivään mennessä.
Pienpetojahti jatkuu, samoin saalislomakkeet palautettava tammikuun 15. päivään mennessä. Kartta ei sallituista metsästysalueista nähtävänä metsästysmajan seinällä, tai saatavana myös puheenjohtajalta.
Kiesilän Erän kesäkokous Armaksen talolla 10.08.2008

______________________________________________________________
Hirvijahti 2008
Syksyn saalis oli 5 aikuista ja 10 vasaa.

Hirvijahti alkoi lauantaina 4.10. Viikonlopun saalis oli yksi uroshirvi.
Viikonloppuna 11.-12.10. hirvijahti jatkui ja saaliina oli yksi vasa.
Lauantain 18.10. saalis oli yksi uroshirvi, sunnuntaina 19.10 ei saalista.
Lauantaina 25.10 saalis oli yksi vasa ja samoin sunnuntaina.
Sunnuntain 2.11. saalis kaksi vasaa ja yksi aikuinen.
Lauantaina 8.11. saalis yksi aikuinen, sunnuntaina 9.11. ei saalista.
Viikonloppuna 15.-16.11. pidämme jahtitaukoa, ja odottelemme parempia kelejä.
Lauantaina 22.11. saalis yksi aikuinen sunnuntaina 23.11. ei saalista.
Lauantaina 29.11. saalis neljä vasaa ja sunnuntaina 30.11. yksi vasa.